Management (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Fundamentul specializării Management este așezat pe o viziune sistemică, integratoare, managerială și economică asupra lumii, atât la nivelul întregii societăți, cât și la nivelul organizațiilor, din toate domeniile de activitate umană. Absolvenții specializării Management dețin setul complet de competențe și abilități manageriale pentru a manageria fie o firmă mică, fie un departament. Ei pot sprijini managerii să îmbunătățească sistemul de management al oricărui tip de organizație. Ei sunt capabili să utilizeze concepte, tehnici, metode și instrumente de management performant,în orice firmă, instituție publică sau organizație din țară și din străinătate. Acțiunea lor se bazează pe valori specifice managementului competitiv: atitudini și comportament proactiv, deschidere către nou, acțiune durabilă, orientare spre rezultate, fair-play, lucru în echipă.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

În fiecare dintre zilele de înscrieri, în intervalul orar 09.00-14.00, candidaţii înscrişi în ziua respectivă la FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF) vor susţine interviul bazat pe Scrisoarea de Intenţie. Interviul va fi apreciat cu calificativul ADMIS/RESPINS, rezultatele fiind afişate în cursul aceleiaşi zile pe site-ul FEAA şi la avizierele facultăţii.

La proba de interviu, candidatul se va prezenta cu cartea de identitate şi cu o copie după Scrisoarea de Intenţie. Candidaţii înscrişi la FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID vor fi evaluaţi doar pe baza Scrisorii de Intenţie fără a susţine interviul.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Microeconomie
Informatică economică
Matematică aplicată în economie
Contabilitate financiară
Dreptul Afacerilor
Macroeconomie
Economia întreprinderii
Statistică
Bazele contabilității
Finanțe publice
Engleză pentru afaceri și corespondență comercială
Franceză pentru afaceri și corespondență comercială
Germană pentru afaceri și corespondență comercială
Educație fizică
Anul 2
Etică în afaceri
Marketing
Management
Econometrie
Baze de date
Managementul resurselor umane
Comportament organizațional
Managementul financiar al întreprinderii
Managementul operaţiunilor şi producției
Previziune economică
Engleză pentru afaceri și corespondență comercială
Franceză pentru afaceri și corespondență comercială
Germană pentru afaceri și corespondență comercială
Educație fizică
Practică de specialitate
Fiscalitate
Afaceri internaționale
Instituţiile și economia UE
Managementul instituţiilor financiare
Cercetări de marketing
Managementul organizaţiilor publice și a ONG-urilor
Disciplină pachet UVT
Istoria Timișoarei
Anul 3
Managementul inovării
Managementul costurilor
Management strategic
Analiza economico-financiară
Managementul proiectelor
Managementul IMM-urilor
Managementul lanțului logistic
Managementul investiţiilor
Management comparat
Simulare managerială
Sisteme informatice pentru afaceri
Managementul serviciilor
Audit intern
Disciplină pachet opţional UVT
Neuromanagment
Managementul calităţii totale
Negociere în afacerile internaţionale
Elaborarea lucrării de licență
Managementul sistemului infomațional
Practică de specialitate
Discurs public

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

În cei 50 de ani de existență, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, a devenit o prezență activă, recunoscută în educația superioară din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional, național și european. Combinația dintre învățarea inspirată și rigoarea în cercetare reprezintă esența a ceea ce se întâmplă în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Învățarea inspirată se concretizează, în primul rând, în diversitatea programelor academice pe care le oferim, în multitudinea de activități pe care le concepem și realizăm împreună cu mediul de afaceri și comunitatea locală. În al doilea rând, programele pe care le oferim sunt adaptive și flexibile, în acord cu curriculele facultăților de profil ale unor universități prestigioase din întreaga lume, dar și proactive pentru a ține seama de necesitățile organizațiilor și de spiritul modern al afacerilor.

Studenți înmatriculați licență: 2.392

Studenți înmatriculați master: 1.184

Cadre didactice: 145

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 95%

Procent continuare studii: 60%

Angajabilitate la 6 luni: 75%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație