Gestiunea și dezvoltarea resursei umane
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul masteratului de GDRU este să vă pregătim pentru o carieră de top în managementul resursei umane (HRM), atât ca experți, cât și ca manageri, atât în sectorul de business cât și în instituțiile administrației publice. Că absolvenți ai masteratului nostru aveți competență adecvată pentru exercitarea cu succes a oricărui job de expert senior HRM, cu precădere în: asigurarea resursei umane (staffing): recrutare a€“ inclusiv head-hunting, selecție, integrare, concediere, pensionare; salarizare și recompensare; dezvoltarea resursei umane: motivare, team-building, training, coaching, mentoring, dezvoltarea creativității, dezvoltarea abilităților manageriale; evaluarea și gestiunea performanței în muncă; schimbarea și dezvoltarea organizațională; administrarea personalului.

Aveți de asemenea competența pentru a performa cu succes în oricare dintre funcțiile de conducere specifice activității de HRM, de la cele de șef de departament de nivel middle-management, până la funcțiile de top management, că director, manager sau vicepreședinte resursă umană. Puteți să vă bazați pe pregătirea pe care v-o asigurăm în orice initativa de a lucra pe cont propriu, conducând propria Dumneavoastră firmă de HRM sau operând că free lance pe piață prestațiilor de HRM.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Resurse umane

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 13

Locuri disponibile (taxă): 37

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.74

Ultima medie (taxă): 7.31

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Condiții de admitere:

  • 50% Media la examenul de licență;
  • 50% Nota obținută la proba orală pentru testarea cunoștințelor a capacităților cognitive (mai multe detalii gasiti aici);
  • Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Criterii de departajare la medii egale:

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Media obținută la examenul de licență;
  2. Media anilor de studii (ciclul licență);
  3. Media obținută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 15/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: de la 09/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Sociologie şi Comunicare

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Programele de studiu promovate de Facultatea de Sociologie şi Comunicare evidenţiază viziunea de consolidare a ofertei educaţionale şi de dezvoltare personală a studenţilor în noua dimensiune regională, naţională şi europeană a facultăţii, în raport cu progresele cunoaşterii şi dinamica profesiilor şi a ocupaţiilor, în contextul globalizării.

Pe perioada studiilor, studenţii facultăţii sunt implicaţi direct în activităţi practice relevante pentru dezvoltarea carierei personale. Urmare a relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural, studenţii dobândesc o calificare profesională, apreciată de angajatori. Programele de studiu, la nivel de licenţă şi masterat, oferă o bază profesională, care se concretizează într-un set de cunoştinţe, valori şi abilităţi necesare exercitării unor astfel de joburi, precum: trainer, analist resurse umane, information coordinator, specialist resurse umane, internet strategist, media buyer sau planner, brand manager, PR event designer, press coordinator, asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, angajat al unei institutii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale, etc.

Studenți înmatriculați licență: 1.050

Studenți înmatriculați master: 288

Cadre didactice: 33

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 40

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație