Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de masterat este coordonat de Centrul de cercetare ştiinţifică Sisteme de energii regenerabile și reciclare. Sunt oferite 3 trasee de specializare:

Traseul Opțional 1. de Produs – Modul Avansat;

Traseul Opțional 2: Designul și Managementul Sistemelor de Energii Regenerabil și

Traseul Opțional 3: Designul Proceselor de Mediu si Evaluarea riscului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 66

Locuri disponibile (taxă): 9

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.39

Ultima medie (taxă): 8.25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media examenului de diplomă / licenţă

- 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

2. Nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 15/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: de la 09/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 30% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Studenți înmatriculați licență: 1.840

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 7

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 298

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație