Farmacie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, prima facultate de farmacie de pe teritoriul dobrogean, înființată în 1990 ca secție în cadrul Facultății de Medicină, funcționează ca facultate independentă din anul 2007 cu două specializări acreditate: Farmacie și Asistență de Farmacie. În cei peste 20 de ani de activitate, cadrele didactice și conducerea facultății s-au preocupat permanent de optimizarea procesului de învățământ și adaptarea permanentă și continuă la cerințele pieței muncii și exigențele naționale și europene. Absolvenţii Facultăţii de Farmacie sunt toţi integraţi pe piaţa muncii în domeniul pentru care s-au pregătit, în conformitate cu competenţele generale şi profesionale ale specializării. Dinamica de creştere a numărului absolvenţilor ilustrează prestigiul Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. Managementul democratic, participarea activă a cadrelor didactice tinere, interesul permanent pentru modernizarea și actualizarea procesului didactic, dinamismul procesului de rezolvare a problemelor curente, fac din Facultatea de Farmacie o instituție modernă integrată în rândul facultăților cu acelaşi profil din ţară şi din Europa.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 43

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.97

Ultima medie (taxă): 5.6

Taxă anuală de studii: 700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1.1.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).z

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2019, va fi postată pe pagina web a Facultăţii de Farmacie cu 6 luni înainte de data concursului de admitere.

 1. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.
 2. Departajarea candidaţilor se face astfel:
  1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),constă înanaliza dosarelor de concurs;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 07/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu N/A Nu Test grila N/A
Chimie organică Da Nu N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimie generală și anorganică
Botanică farmacutică
Anatomie umană
Biologie celulară și moleculară
Informatică medicală
Propedeutică farmaceutică
Terminologie medicală
Limbi moderne (engleză/ franceză)
Educație fizică
Genetică
Fizică farmaceutică
Matematică
Măsuri de prim-ajutor
Practică de specialitate
Discipline opționale
Anul 2
Chimie organică
Chimie analitică și instrumentală
Chimie fizică
Fiziologie umană
Microbiologie
Limbi moderne (engleză/ franceză)
Educație fizică
Fiziopatologie
Imunologie
Sănătate publică
Practică de specialitate
Molecule chirale (facultativ)
Discipline opționale
Anul 3
Biochimie farmaceutică
Farmacognozie
Tehnologie farmaceutică
Farmacologie
Semiologie medicală
Medicamente biologice
Patologie clinică
Practică de specialitate
Plante toxice (facultativ)
Discipline opționale
Anul 4
Chimie terapeutică
Tehnologie farmaceutică
Farmacoterapie
Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriție
Legislație farmaceutică
Dermatofarmacie și cosmetologie
Metodologia cercetării șiințifice
Farmacodinamie fundamentală moleculară (facultativ)
Toxicologie
Biofarmacie
Practică de specialitate
Discipline opționale
Anul 5
Farmacie clinică
Toxicologie
Analiza medicamentului
Industria medicamentului și biotehnologii
Farmacoeconimie
Bioetică și deontologie
Comunicarea cu pacientul
Produse tehnico- medicale
Management și marketing
Practică de specialitate
Elaborare lucrare de licență
Nanotehnologii farmaceutice (facultativ)
Discipline opționale

Facultatea de Farmacie

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, prima facultate de farmacie de pe teritoriul dobrogean, înființată în 1990 ca secție în cadrul Facultății de Medicină, funcționează ca facultate independentă din anul 2007 cu două specializări acreditate: Farmacie și Asistență de Farmacie. În cei peste 20 de ani de activitate, cadrele didactice și conducerea facultății s-au preocupat permanent de optimizarea procesului de învățământ și adaptarea permanentă și continuă la cerințele pieței muncii și exigențele naționale și europene.

Absolvenţii Facultăţii de Farmacie sunt toţi integraţi pe piaţa muncii în domeniul pentru care s-au pregătit, în conformitate cu competenţele generale şi profesionale ale specializării. Dinamica de creştere a numărului absolvenţilor ilustrează prestigiul Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. Managementul democratic, participarea activă a cadrelor didactice tinere, interesul permanent pentru modernizarea și actualizarea procesului didactic, dinamismul procesului de rezolvare a problemelor curente, fac din Facultatea de Farmacie o instituție modernă integrată în rândul facultăților cu acelaşi profil din ţară şi din Europa.

Cadre didactice: 36

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

 • Farmacie

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Cosmetologie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Farmacovigilenţa: Monitorizarea Siguranţei Medicamentelor

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Lista de comparație