Drept privat aprofundat
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat Drept privat aprofundat are ca misiune asigurarea pregătirii teoretice şi practice în domenii de bază aparţinând dreptului privat. Programul de masterat îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al ciclului de licenţă, dar în egală măsură să aprofundeze instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept.

Planul de învăţământ a fost astfel conturat încât să acopere necesităţile practicienilor dreptului, propunând spre studiu aprofundat instituţii relevante din sfera dreptului civil, a dreptului familiei şi a dreptului comercial. Programul se adresează deopotrivă profesioniştilor dreptului (fie ei judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici), cât şi proaspeţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă, în ideea în care ne propunem să le oferim posibilitatea aprofundării unor discipline cu importante implicaţii practice. Mai mult decât atât, luân în considerare reformele din domeniul legislativ, şi ne gândim aici cu precădere la intrarea în vigoare a Noului Cod civil, un astfel de program nu va veni decât să suplinească lipsa de informaţie şi practică în domeniu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Ultima medie (buget): 10.0

Ultima medie (taxă): 9.0

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs: 100% media de la interviu

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. nota la interviu

2. media la examenul de licență

3. nota la proba scrisă de la examenul de licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 15/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: de la 09/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 100% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria actului juridic civil
Drept societar
Dreptul contractelor
Regimuri matrimoniale
Anul 2
Instrumente procedurale pentru valorificarea drepturilor civile în cadrul UE
Principii şi instituţii de drept internaţional privat
Dreptul pieţei de capital
Drept bancar internaţional

Facultatea de Drept

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Misiunea Facultăţii de Drept este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul ştiinţelor juridice, de a asigura formarea continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul juridic, asigurând calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia, precum şi de a furniza cunoştinţe şi servicii pentru societate. În acest sens, Facultatea de Drept asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate necesare asigurării competitivităţii în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona.

Studenți înmatriculați licență: 1.197

Studenți înmatriculați master: 390

Cadre didactice: 35

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 45

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație