Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul acestui program de studii este acela de a forma traducători şi specialişti în servicii din domeniul traducerilor cum ar fi: revizor, redactor de texte de specialitate, terminolog, redactor pre-editare, redactor post-editare, coordonator de proiect, interpret de conferinţe, interpret in cadrul firmelor şi instituţiilor.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Traducere și interpretare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 11

Locuri disponibile (taxă): 39

Ultima medie (buget): 8.12

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la examenul de licență la proba scrisă (sau orală) de verificare a cunoştințelor fundamentale şi de specialitate

2. Media generală a anilor de studiu din facultate

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 15/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Portofoliu
Anul 1
Noi concepte în teoria traducerii
Lingvistică și traducere
Metodologia cercetării terminologice
Traducere și interculturalitate
Redactare de texte tehnice
Subtitrare de filme artistice și documentare
Anul 2
Traduceri tehnice
Traducere la prima vedere
Localizare
Lucrarea de disertație

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație