Relații internaționale și studii europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice asigură pregătire teoretică şi practică în domenii precum Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. În acest sens, pe lângă pregătirea adecvată a cadrelor didactice, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice oferă un consistent suport informaţional, prin bibliotecile proprii şi prin accesul la baze de date interne şi internaţionale şi sprijină participarea studenţilor şi masteranzilor la activităţi didactice din diverse ţări europene, în cadrul unor programe specifice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 22

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 7

Ultima medie (buget): 8.2

Ultima medie (taxă): 6.71

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politiceasigură pregătire teoretică şi practică în domenii precum IstorieŞtiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. În acest sens, pe lângă pregătirea adecvată a cadrelor didactice, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice oferă un consistent suport informaţional, prin bibliotecile proprii şi prin accesul la baze de date interne şi internaţionale şi sprijină participarea studenţilor şi masteranzilor la activităţi didactice din diverse ţări europene, în cadrul unor programe specifice.

     Toate programele de licenţă şi masterat ale FISP sunt acreditate, cel mai recent fiind programul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în 2012. La începutul anului 2013 FISP a fost evaluată de o comisie din partea Asociaţiei Europene a Universităţilor, care a apreciat calitatea corpului profesoral, a studenţilor şi a activităţii didactice şi de cercetare

     Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politiceare o excelentă colaborare cu reprezentanţe diplomatice, precum Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, în direcţia dezvoltării raporturilor culturale dintre cele două ţări. FISP a încheiat acorduri de parteneriat şi de colaborare cu instituţii de educaţie, de cercetare şi organizaţii non-guvernamentale din România şi străinătate (Institutul de Istorie N.Iorga” al Academiei RomâneMuzeul de Istorie Naţională şi Arheologie ConstanţaMuzeul Militar „Regele Ferdinand I”, filiala ConstanţaAsociaţia Română pentru Studii Baltice şi NordiceUniunea Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din RomâniaAsociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, Facultatea de Istorie şi Etno-PedagogieUniversitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Republica Moldova).

     Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politiceşi-a făcut un titlu de onoare din a colabora, în procesul didactic şi de cercetare, cu personalităţi recunoscute ale istoriografiei şi politologiei româneşti contemporane, provenind de la instituţii academice de mare prestigiu (Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca) sau instituţii de învăţământ (Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, printre altele).

     În cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea Centrul de Studii Eurasiatice care editează, din anul 2005, „Revista Română de Studii Eurasiatice” (recunoscută internaţional prin indexarea în baze de date precum EBSCO, CEEOL şi IndexCOPERNICUS) şi a reuşit să obţină, în scurtul timp derulat de la acreditare, colaborări generoase cu parteneri europeni şi asiatici (Republica Populară Chineză, Republica Socialistă Vietnam, Japonia, Turcia, Republica Azerbaidjan, Turkmenistan, Bulgaria). De asemenea, FISP editează încă 3 reviste: „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Istorie” – din 2003,       „Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, seria Ştiinţe Politice” – din 2012, „Historical Yearbook”, în parteneriat cu Institutul de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Toate cele trei reviste sunt indexate în CEEOL, bază de date internaţională.

     Facultatea promovează participarea tot mai intensă a studenţilor şi masteranzilor la programe de mobilităţi europene (în special ERASMUS) în ţări precum Franţa, Austria, Portugalia, Italia, Spania, Turcia, Germania; în sens invers, studenţi din state europene (Franţa, Turcia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Republica Moldova, Ucraina) au desfăşurat stagii de mobilitate, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

-         Eseu motivațional notat cu admis/respins

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 16/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 11/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Nu Nu N/A Da Proba scrisa ADMIS/RESPINS

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Dovada achitării taxei de înscriere
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Eseu motivațional
Anul 1
Introducere in studiul relatiilor internationale
Introducere in studii europene
Istoria Europei in secolul XX (I)
Introducere in stiinte politice
Aplicatii informatice in stiintele politice si sociale
Limbi moderne
Educatie fizica
Teoria relatiilor internationale
Economie mondiala
Istoria Europei in secolul XX (II)
Istoria integrarii europene
Concepte si metodologii de cercetare in stiintele sociale si politice
Anul 2
Istoria relatiilor internationale (epoca moderna)
Guvernanta Uniunii Europene
Ideologii politice contemporane
Introducere in geopolitica
Curs optional
Seminar de cercetare
Istoria relatiilor internationale (secolul XX-XXI)
Politici comune ale Uniunii Europene
Drept constitutional comparat
Institutii si organizatii internationale
Curs optional (2)
Limbi moderne
Educatie fizica
Practica de specialitate
Anul 3
Tendinte actuale in politica mondiala
Negocieri si mediere in relatiile internationale
Curs optional (5)
Curs optional (6)
Drept international
Teorii ale integrarii europene
Relatii transatlantice: SUA si Uniunea Europeana
Politica externa si diplomatie
Regimuri politice in Europa Centrala si de Est
Curs optional (4)
Curs optional (3)
Diplomatie romaneasca in secolele XX-XXI
Seminar metodologic: elaborarea lucrarii de licenta

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice asigură pregătire teoretică şi practică în domenii precum Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. În acest sens, pe lângă pregătirea adecvată a cadrelor didactice, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice oferă un consistent suport informaţional, prin bibliotecile proprii şi prin accesul la baze de date interne şi internaţionale şi sprijină participarea studenţilor şi masteranzilor la activităţi didactice din diverse ţări europene, în cadrul unor programe specifice.

Toate programele de licenţă şi masterat ale FISP sunt acreditate, cel mai recent fiind programul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în 2012. La începutul anului 2013 FISP a fost evaluată de o comisie din partea Asociaţiei Europene a Universităţilor, care a apreciat calitatea corpului profesoral, a studenţilor şi a activităţii didactice şi de cercetare. Facultatea promovează participarea tot mai intensă a studenţilor şi masteranzilor la programe de mobilităţi europene (în special ERASMUS+) în ţări precum Franţa, Austria, Portugalia, Italia, Spania, Turcia, Germania; în sens invers, studenţi din state europene (Franţa, Turcia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Republica Moldova, Ucraina) au desfăşurat stagii de mobilitate, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.

Cadre didactice: 18

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație