Limba şi literatura romană - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale (precum teoria literaturii, literatura comparata, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica generala), discipline de specialitate şi complementare (limba română contemporană, istoria literaturii române, folclor şi antropologie culturală, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu). Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate, absolvenţii noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în domeniile culturii: presa scrisă, televiziune, management cultural.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 194

Locuri disponibile (buget): 44

Locuri disponibile (taxă): 150

Ultima medie (buget): 8.91

Ultima medie (taxă): 6.48

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbilor chineză și germană unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă sunt la nivel de începător.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Literatura comparată
Lingvistică generală
Literatura română
Folclor
Limba română contemporană
CP: Tehnici de exprimare orală şi scrisă în limba sursă
CPG: Traduceri
CPG: Structuri gramaticale
CPG: Tehnici de comunicare orală
Educaţie fizică şi sport
Teoria literaturii
Limba latină
CPG: Gândire critică
CP: Cercetare în etnologie
Literatura engleză - Curente critice (engleză)
Civilizaţie britanică (engleză)
Limba engleză contemporană: Fonetică (engleză)
CPE: Scriere creatoare (engleză)
Limba engleză contemporană: Lexicologie (engleză)
Literatura engleză - Medievală şi Renascentistă (engleză)
CPE: Lexic special (engleză)
Introducere în ştiinţa literaturii (engleză)
Limba germană contemporană: Introducere în gramatica limbii germane (germană)
Limba germană contemporană: Lexicologie (germană)
Literatura germană – Genul liric (germană)
CPG: Civilizaţie germană (germană)
CPG: Tehnici de comunicare (germană)
Limba franceză contemporană – Lexicologie (franceză)
Literatura franceză premodernă (franceză)
CPF: Comunicare scrisă (franceză)
CPF: Comunicare orală (franceză)
CPF: Fonetică şi vocabular (franceză)
Limba franceză contemporană - Morfologie (franceză)
Literatura franceză – secolul XIX 1 (franceză)
CPF: Expresii idiomatice (franceză)
CPF: Comunicare profesională scrisă şi orală (franceză)
CPF: Civilizaţie franceză (franceză)
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 2
Teoria literaturii
Literatura comparată
Literatura română
Limba română contemporană
Educaţie fizică şi sport
CPE: Analiza textului
CPE: Strategii de comunicare profesională, Practică
CPG: Redactare de texte (engleză)
CPG: Interpretări de texte (engleză)
CPG: Gramatica practică a limbii engleze (engleză)
Literatura engleză modernă timpurie (engleză)
Litatura engleză - Realism şi Romantism (engleză)
Limba engleză contemporană – Morfosintaxă (engleză)
Traduceri literare (opțional engleză)
Analiza discursului (opțional engleză)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional engleză)
Imaginar premodern european (opțional engleză)
Roman occidental modern (opțional engleză)
Lexic comun, lexic specializat (opțional engleză)
Teoria şi practica limbii (opțional engleză)
Literatură şi filosofie (opțional engleză)
Teatrul românesc (opțional engleză)
Literatura si celelalte arte (opțional engleză)
Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional engleză)
Istoria limbii române (opțional engleză)
Civilizaţie americană (opțional engleză)
Introducere în teoriile culturii populare (opțional engleză)
Limbă şi societate (opțional engleză)
Lingvistică aplicată (opțional engleză)
Limba germană contemporană III: Morfologie (germană)
Literatura germană –Genul epic I (germană)
CPG: Strategii de comunicare scrisă (germană)
CPG: Traduceri (germană)
Limba germană contemporană IV: Sintaxă (germană)
Literatura germană – Genul epic II (germană)
CPG: Redactare de texte specializate (germană)
Teatrul postmodern în spaţiul cultural germanic (opțional germană)
Discurs argumentativ (opțional germană)
Scriere creatoare (opțional germană)
Imaginar premodern european (opțional germană)
Roman occidental modern (opțional germană)
Lexic comun, lexic specializat (opțional germană)
Teoria şi practica limbii (opțional germană)
Literatură şi filosofie (opțional germană)
Teatrul românesc (opțional germană)
Literatura si celelalte arte (opțional germană)
Poezie română modernă (opțional germană)
Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional germană)
Istoria limbii române (opțional germană)
Semantică lexicală (opțional germană)
Stereotipuri lingvistice (opțional germană)
Discursuri narative în literatură şi film (opțional germană)
Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional germană)
Limba franceză contemporană - Sintaxă (franceză)
Literatura franceză – secolul XIX (franceză)
CPF: Redactare de texte (franceză)
CPF: Gramatică contrastivă (franceză)
Limba franceză contemporană - Semantică (franceză)
Literatura franceză – secolul XX (franceză)
CPF: Acte de limba (franceză)
CPF: Traducerea limbajului mediati (franceză)
Mitologie şi teatru (opțional franceză)
Literatura francofonă (opțional franceză)
Clasicismul (opțional franceză)
Poemul în proză (opțional franceză)
Imaginar premodern european (opțional franceză)
Roman occidental modern (opțional franceză)
Lexic comun, lexic specializat (opțional franceză)
Teoria şi practica limbii (opțional franceză)
Literatură şi filosofie (opțional franceză)
Teatrul românesc (opțional franceză)
Literatura si celelalte arte (opțional franceză)
Poezie română modernă (opțional franceză)
Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional franceză)
Istoria limbii române (opțional franceză)
Stereotipii şi clişee (opțional franceză)
Frazeologie (opțional franceză)
Naratologie(opțional franceză)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 3
Teoria culturii
Literatura comparată
Literatura română
Limba română contemporană
Limba engleză contemporană - Sintaxă (engleză)
Literatura americană secolul XIX (engleză)
CPE: Traduceri specializate (engleză)
CPE: Discurs academic (engleză)
Pragmatică engleză (engleză)
Literatura engleză postbelică (engleză)
CPE: Engleza pentru specialişti (engleză)
Avangarda europeană (opțional engleză)
concepte şi strategii (opțional engleză)
Proză romantică (opțional engleză)
Reînnoirea etică în proza (opțional engleză)
românească recentă (opțional engleză)
Modernitatea central europeană (opțional engleză)
Poetica romanului (opțional engleză)
Retorica imaginii (opțional engleză)
Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional engleză)
Semantică (opțional engleză)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional engleză)
Literatura americană contemporană (opțional engleză)
Scriere creatoare (opțional engleză)
Sociolingvistică (opțional engleză)
Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional engleză)
Teorie şi analiză gramaticală (opțional engleză)
Comunicare profesională (opțional engleză)
Limbaj şi comunicare (opțional engleză)
Analiza fonetică şi lexicală (opțional engleză)
Semantică (opțional engleză)
Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional engleză)
Mediterana: între istorie şi mit (opțional engleză)
Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional engleză)
Teorii ale învăţării (opțional engleză)
Achiziţia limbii materne(opțional engleză)
Literatura şi cultura nativilor americani (opțional engleză)
Identităţi culturale americane (opțional engleză)
Limba germană contemporană V: Pragmatică (germană)
Literatura germană: Traditie şi inovaţie în teatrul german secolul XVII-XVIII (germană)
CPG: Traduceri (germană)
CPG: Tehnici de comunicare (germană)
Limba germană contemporană VI (germană)
Metode de analiză experimentală a textului (germană)
Literatura germană Tradiţie şi inovaţie în teatrul german secolul XIX-XX (germană)
Avangarda europeană: concepte şi strategii (opțional germană)
Proză romantică (opțional germană)
Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional germană)
Modernitatea central europeană (opțional germană)
Poetica romanului (opțional germană)
Retorica imaginii (opțional germană)
Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional germană)
Varietăţi ale limbii germane (opțional germană)
Retorică-spaţiu multimodal al comunicării (opțional germană)
Noţiuni de pedagogie teatrală (opțional germană)
Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional germană)
Teorie şi analiză gramaticală (opțional germană)
Comunicare profesională (opțional germană)
Limbaj şi comunicare (opțional germană)
Analiza fonetică şi lexicală (opțional germană)
Semantică (opțional germană)
Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional germană)
Mediterana: între istorie şi mit (opțional germană)
Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional germană)
Literatura germană pentru copii şi tineret (opțional germană)
Literatură germană după 1945 (opțional germană)
Feminism german în structuri performative (opțional germană)
Comunicare interculturală (opțional germană)
Limba franceză contemporană - Pragmatică (franceză)
Literatura franceză - secolul XX 2 (franceză)
CPF: Traduceri şi retroversiuni (franceză)
CPF: Redactare de texte ştiinţifice (franceză)
Limba franceză contemporană - Analiza discursului (franceză)
Literatura franceză - secolul XXI (franceză)
CPF: Traduceri şi retroversiuni II (franceză)
CPF: Limbaje specializate (franceză)
Avangarda europeană: concepte şi strategii (opțional franceză)
Proză romantică (opțional franceză)
Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional franceză)
Modernitatea central europeană (opțional franceză)
Poetica romanului (opțional franceză)
Retorica imaginii (opțional franceză)
Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional franceză)
Semantica cognitivă (opțional franceză)
Lingvistica textului (opțional franceză)
Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional franceză)
Teorie şi analiză gramaticală (opțional franceză)
Comunicare profesională (opțional franceză)
Limbaj şi comunicare (opțional franceză)
Analiza fonetică şi lexicală (opțional franceză)
Semantică (opțional franceză)
Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional franceză)
Mediterana: între istorie şi mit (opțional franceză)
Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional franceză)
Teoria discursului argumentativ (opțional franceză)
Sociolingvistică (opțional franceză)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație