Medicină
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea specializării este formarea specialistului cu studii de licenţă în domeniul SĂNĂTATE, programul de studiu MEDICINĂ. Programul de studii are în vedere acumularea cunoştinţelor de bază şi de specialitate în domeniul medical, menite să asigure: dezvoltarea motivaţiei pentru profesie prin realizarea unui proces de învăţământ de calitate; integrarea activităţii teoretice cu practica medicală pentru dobândirea competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării profesiei de medic generalist; realizarea practicii într-un număr cât mai mare de instituţii, cu creşterea adaptabilităţilor absolventului; cooptarea studenţilor în activităţi de cercetare, pentru a le stimula opțiunea de a deveni cercetători în domeniul medical.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 65

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă anuală de studii: 6.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

De menționat că locurile de la buget includ 1 loc pentru rromi, iar cele de la taxă includ 7 locuri pentru cetăţenii ţărilor terţe UE CPV, 4 pentru candidații cu an pregătitor În 2017-2018, 1 loc pentru bursierii TAS (Transilvania Academica Scolarship) și 1 loc pentru alte burse UTBV.

Condiții de admitere:

Concurs de admitere - 100 % concurs pe bază de test grilă din Biologie (clasa a XI-a) şi Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a);

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Punctajul obtinut la grilele de Biologie;
  2. Media examenului de bacalaureat
  3. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu.

Înscrieri olimpici – on-line- 09–11 iulie 2018

Afișare liste cu candidații olimpici admiși- 11 iulie 2018.

Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) Program de studii Medicină- 26 iulie 2018.

Taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată.

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere:

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

  • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
  • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 26/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: de la 09/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 50% Nu Test grila N/A
Chimie organică Da Nu 50% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomy-embriology
Biochemistry
Physiology
Cellular and molecular biology
Biophysics and medical physics
Medical sociology. History of medicine
Medical informatics. Biostatistics
Medical anthropology
Marketing and medical technology
Foreign language for medical domain
Physical Training
Practical training for medical skills and competences sem. II (4 weeks x 8 h/day)
Organic chemistry
Fundamentals of analytical chemistry
Behavioural Sciences
Theory for medical practice Ist year
Anul 2
Anatomy-embriology
Topographic and sectional anatomy
Physiology
Hystology
Microbiology, virology, parasitology
Medical genetics
Foreign language for medical domain
Physical Training
Practical training for medical skills and competences sem. IV (4 weeks x 8 h/day)
Epigenetics. Gene therapy
Immuno-histochemistry in pathology
Theory for medical practice IInd year
Anul 3
Internal medicine-Medical semiology
Surgery-Surgical semiology
Immunology
Pharmacology and clinical pharmacology
Physiopathology
Morphopathology
Clinical biochemistry
Practical training for medical skills and competences sem. VI (4 weeks x 8 h/day)
Homeopathy
Theory for medical practice IIIrd year
Anul 4
Internal medicine
General surgery
Plastic, Aesthetic Surgery and Reconstructive Microsurgery
Orthopaedics-Traumatology
Pneumophtisiology
Urology
Radiology. Medical imaging
Medical deontology. Bioetics
Hygiene - Environmental health
Occupational medicine and related diseases
Infant care
Scientific medical research methodology
Marketing and medical communication
Practical training for medical skills and competences sem. VIII (4 weeks x 8 h/day)
Endourology
Psychosomatic medicine
Anul 5
Internal medicine
Pediatrics
Neurology
Ophthalmology
ENT
Endocrinology
Pediatric surgery and orthopaedics
Maxillofacial surgery. Dentistry
Primary care
Balneology and physiotherapy
First aid and resuscitation techniques
Practical training for medical skills and competences sem. X (4 weeks x 8 h/day)
Andrology
Pediatric cardiology
Anul 6
Obstetrics-gynecology
Infectious diseases
Psychiatry
Oncology
Epidemiology
Family practice. Ambulatory medicine
Public health and management
Intensive care and anesthesia. Emergency medicine
Forensic medicine
Dermatology
Fundamentals of medical law
Research for graduation thesis (4 weeks x 8 hours/day)
Dermato-cosmetology
Sleep medicine
Implantology and dentoalveolar surgery
Ocupational therapy
Tropical diseases
Minimally invasive joint surgery

Facultatea de Medicină

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Misiunea Facultății de Medicină din Brașov și a programelor de studiu este didactică și de cercetare. Misiunea didactică constă în formarea de medici de medicină generală, asistenți de medicină generală și balneofiziokinetoterapeuți, capabili să satisfacă, la nivelul exigențelor naționale și în perspectiva a celor europene, nevoile sectorului sanitar de îngrijire și promovare a sănătății. Misiunea facultății noastre este similară cu cea a celorlalte facultăți și universități de medicină din țară și se înscrie în misiunea pe care o are școala medicală europeană.

Dezvoltarea programelor de master în domeniul medicină și a școlii doctorale a reprezentat un moment important în dezvoltarea medicinei brașovene. Misiunea de cercetare a Facultății de Medicină din Universitatea Transilvania din Brașov urmărește realizarea unor proiecte ce se înscriu în obiectivele de cercetare științifică naționale și internaționale în domeniul medical.

Studenți înmatriculați licență: 1.273

Studenți înmatriculați master: 300

Cadre didactice: 87

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație