Managementul Ecosistemelor Forestiere
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul domeniului silvicultură, care are ca obiect de lucru ecosistemul „pădure” cu o componentă vegetală şi una animală, obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt însușite prin cele două trasee opționale:

  • traseul specializare 1 Ameliorarea producţiei ecosistemelor forestiere,
  • traseul specializare 2 Conservarea ecosistemelor forestiere.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Exploatări forestiere

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 37

Locuri disponibile (taxă): 11

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

  • 70% media de la examenul de diplomă/ licență;
  • 30% portofoliu media obținută la scrisoarea de intenție (eseu argumentativ)*

*) portofoliu: o scrisoare de intenție (eseu argumentativ) semnată de candidat în original pe fiecare pagină. Se recomandă ca aceasta să conțină informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat, motivația de a studia în cadrul programului de studii, legăturile cu domeniul vizat (max. 2 pagini). Scrisoarea de intenție poate fi redactată în limba romană sau engleză și se depune o dată cu dosarul de înscriere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Nu Nu 30% Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microclimatologie forestieră
Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice
Reglementări forestiere si de mediu
Managementul integrat al dăunătorilor forestieri
Sisteme de informaţii geografice
Politică şi strategie forestieră
Ecologia şi cenologia plantelor indicatoare
Management și antreprenoriat în silvicultură
Protecţia pădurilor
Aplicaţii complexe ale statisticii matematice în silvicultură
Sistemul informaţional în silvicultură
Anul 2
Modificări climatice globale şi consecinţele acestora (Traseu 1)
Ecofiziologie (Traseu 1)
Strategii, programe şi metode de ameliorare a arborilor (Traseu 1)
Sisteme agrosilvice şi perdele forestiere de protecţie (Traseu 1)
Silvicultură specială (Traseu 1)
Activitate de cercetare ştiinţifică (Traseu 1)
Elaborarea lucrării de disertaţie (Traseu 1)
Monitoring și inventar forestier național (Traseu 2)
Certificarea managementului forestier (Traseu 2)
Dinamica ecosistemelor forestiere (Traseu 2)
Evaluarea şi conservarea faunei sălbatice (Traseu 2)
Resurse genetice forestiere (Traseu 2)
Activitate de cercetare ştiinţifică (Traseu 2)
Elaborarea lucrării de disertaţie (Traseu 2)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație