Sport şi performanţă motrică - Învățământ cu frecvență redusă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, cu abilităţi, capacităţi şi competenţe pe direcţia proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învăţare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenţilor într-o gamă variată de activităţi conexe domeniului educaţiei fizice şi sportului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Sport şi performanţă motrică

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (taxă): 60

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Metode de admitere:

  1. Vizită medicală – probă eliminatorie (notată cu admis/respins) 
  2. 30% media examenului de bacalaureat
  3. . Testarea capacității motrice specifice pentru programul de studii SPM
  4. Testarea capacității motrice generale

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Vizita medicală Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă sportivă Nu Nu 70% Nu Proba practica N/A
Probă sportivă Nu Da 70% Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
5 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie funcțională
Kinesiologie
Bazele generale ale atletismului
Bazele generale ale gimnasticii
Teoria și practica instruirii în schi aplin
Teoria și practica instruirii în sporturile de combat
Aplicații practice în mediu montan – schi aplin
Limba engleză sau franceză
Scriere academică
Fiziologie
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Bazele generale ale handbalului
Bazele generale ale fotbalului
Teoria și practica instruirii în atletism
Teoria și practica instruirii în gimnastică
Teoria instruirii în turism – orientare
Aplicații practice în mediu montan – turism – orientare
Limba engleză sau franceză
Istoria educației fizice și sportului
Anul 2
Teoria educației fizice și sportului
Teoria și practica instruirii în schi fond
Teoria și practica instruirii în natație
Bazele generale ale antrenamentului sportiv
Teoria și practica în sportul de expresie – Fitness
Teoria și practica instruirii în sporturi de apă
Aplicații practice în mediu montan – schi fond
Limba engleză sau franceză
Psihopedagogie
Bazele generale ale baschetului
Bazele generale ale voleiului
Metodica educației fizice și sportului
Teoria și practica instruirii în natație
Metode cercetare în știința sportului și educației fizice
Aplicații practice discipline sportive de apă
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Limba engleză sau franceză
Amenajare baze sportive
Anul 3
Evaluare motrică și somato – funcțională
Fiziologia efortului sportiv
Refacerea și recuperarea în sportul de performanță
Metodica antrenamentului pe ramură de sport
Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
Stagiu de practică în structuri ale sportului
Psihologia sportului
Metodica antrenamentului pe ramuri de sport
Tehnici de monitorizare a performanței sportive
Tehnici și metode pentru dezvoltarea calităților motrice
Stagiu de practică în acțiuni și evenimente sportive – outdoor
Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
Șah
Teoria și practica în tenis de câmp
Discipline opționale (Etică și deontologie în antrenamentul sportiv, Utilizare soft-uri specializate în Știința Sportului și Educației Fizice, Management aplicat în Știința sportului și educației fizice)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Înfiinţarea şi funcţionarea unui institut superior de învăţământ pentru educaţie fizică şi sport a constituit un vechi deziderat al braşovenilor în general şi al oamenilor de sport din acest oraş în special. Tradiţia sportivă deosebit de îndelungată a braşovenilor, poziţia geografică şi cadrul natural în care este situat oraşul ca şi activitate turistică (autohtonă, internă si internaţională) au fost tot atâtea argumente în favoarea instituţionalizării şi funcţionării unui centru de învăţământ superior de profil.

În anul 1990, din iniţiativa unui colectiv din catedra E.F.S. a Universităţii "Transilvania" Braşov, a fost înaintat un memoriu la Ministerul Învăţământului, prin care se solicita înfiinţarea unei Facultăţi, ai cărei absolvenţi să fie capabili să se implice în activitatea managerială şi instructiv-educativă din turism, sport şi educaţie fizică. Această solicitare s-a materializat prin înfiinţarea secţiei de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Stiinţe de la Universitatea "Transilvania" din Braşov.

Studenți înmatriculați licență: 798

Studenți înmatriculați master: 436

Cadre didactice: 23

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 53

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație