Fitness şi estetică corporală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiective generale

  1. Crearea unui cadru de instruire academică de înalt nivel științific și profesional care să asigure formarea competențelor profesionale necesare specialiștilor în educație fizică și sportivă;
  2. Dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul educației fizice și sportului.

Obiective specifice

  1. Asigurarea însușirii unor cunoștinte, competențe și abilități generale și specifice necesare predării educației fizice și sportului în instituții de învățământ de diferite grade;
  2. Asigurarea însușirii unor cunoștințe, competențe și abilități generale și specifice necesare desfășurării activității în centre de întreținere corporală, de recuperare etc.
  3. Însușirea unor cunoștințe, competențe și abilități în activitatea desfășurată în diferite înstituții și structuri de profil, care au ca obiect de activitate oferirea de servicii și programe de activități sportive de timp liber;
  4. Modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare și pentru cercetare și dezvoltare;
  5. Promovarea dezvoltării durabile a societății prin activități motrice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Educație fizică și sportivă

Locuri disponibile (total): 140

Locuri disponibile (buget): 60

Locuri disponibile (taxă): 80

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

- 60% media obţinută la examenul de licenţă

- 40% nota obţinută la proba orală - interviu în limba de predare a programului 

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

  • Nota de la proba orală – interviu;
  • Media de la examenul de licenţă.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
TEHNICI ORIENTALE DE OPTIMIZARE A POTENȚIALULUI BIOLOGIC
FIZIOLOGIA ȘI ERGOFIZIOLOGIA ACTIVITĂȚLOR FIZICE
CONTROL MEDICAL ÎN ACTIVITĂȚI MOTRICE
NOȚIUNI GENERALE DE PSIHOLOGIA GRUPULUI SPORTIV
METODICA PREVENIRII TRAUMATISMELOR ÎN SPORT
PROGRAME GIMNICE DE ESTETICĂ CORPORALĂ
PRIM AJUTOR ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ
TESTE ȘI TEHNICI DE MĂSURARE ȘI EVALUARE A CAPACITĂȚII MOTRICE
Anul 2
Noțiuni de nutriție în fitness
Modelare corporală la aparate
Elemente de cercetare aplicate în activități motrice
Stagiu de practică
Metode de refacere și susținătoare de efort în fitness
Managementul centrelor de fitness
Aplicații ale psihomotricității în fitness
Reglementări organizatorice și legislative în activitățile motrice

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Facultatea a contribuit la formarea a peste 1.200 de profesori de educaţie fizică şi sport şi specialişti în sportul de performanţă.

Cercetarea ştiinţifică este concretizată în publicarea de materiale în reviste de specialitate, participări la Târgul internaţional de invenţii, Bruxelles 2001, participări la sesiuni ştiinţifice, publicări de manuale, cursuri practice, editarea revistei facultăţii : „Sport şi societate”, schimburi internaţionale de reviste, dezvoltarea programelor de învăţământ la distanţă pe educaţie fizică şi sport şi Master – management în sport.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor următoarele facilităţi: participări la competiţii universitare locale, naţionale, internaţionale oportunităţi de burse în străinătate acces la Internet săli de sport dotate cu echipamente moderne terenuri de sport amenajate (nocturnă, suprafaţă sintetică) cabinete metodice cu aparatură multimedia, laborator kineto echipamente sportive pentru studenţi (mingi, rachete, schiuri, etc.). Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 421

Studenți înmatriculați master: 99

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 12

Promovabilitate licență: 98%

Procent continuare studii: 23%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație