Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane în organizație
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii are misiunea de a produce cunoştinţe prin activităţi de cercetare, de a forma specialişti performanţi în domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei care să îşi dezvolte şi aplice cunoştinţele într-un demers etic şi ştiinţific. De asemenea, programul asigură pregatirea iniţială a tuturor categoriilor de aspiranţi la cariera didactică şi formarea continuă a profesioniştilor din învăţământ.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Psihologie

Specializare: Psihologie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 42

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

  • 50% nota la interviu. Susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
  • 50% media examenului de diplomă / licență

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Complemente de psihologia muncii şi ergonomie
Teorii avansate în psihologia comunicării
Metode de cercetare calitativă
Teorii avansate în psihologia personalităţii
Dezvoltare personală si profesionala
Metode de cercetare cantitativă
Evaluarea psihologică
Complemente de psihologie organizaţională
Formarea adulţilor
Cercetare aplicativă în domeniul de specializare
practică în evaluarea psihologică individuală, în organizaţii şi în transporturi
Anul 2
Consiliere vocaţională şi managementul carierei
Gestiunea resurselor umane în organizaţie
Metode statistice complementare
Comunicare organizaţională
Cercetare aplicativă în domeniul de specializare
practică de specialitate în consilierea vocaţională şi în gestiunea resurselor umane
Intervenţii în organizaţii
Recrutare şi selecţie profesională
Psihologia traficului rutier
Practică de specialitate. Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie și Științele Educației promovează un sistem educațional de excelență, centrat pe student, ghidat de standardele educaționale actuale și racordat permanent cerințelor de pe piața muncii. Valorile care ne animă demersul sunt respectul, onestitatea, competența, transparența și angajamentul față de clienții noștri.

Facultatea are misiunea de a produce cunoștinte prin activități de cercetare, de a forma specialiști performanți în domeniul psihologiei și al științelor educației care să își dezvolte și aplice cunoștințele într-un demers etic și științific. De asemenea, facultatea asigură pregătirea inițială a tuturor categoriilor de aspiranți la cariera didactică și formarea continuă a profesioniștilor din învățământ.

Studenți înmatriculați licență: 1.212

Studenți înmatriculați master: 498

Cadre didactice: 29

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație