Kinetoterapie şi motricitate specială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ți-ai dorit mereu să îi poți ajuta pe cei din jur să îşi dezvolte şi să îşi menţină un corp sănătos, dezvoltat armonios? Ai vrut să fii precum cel care îți făcea masaj când erai copil și aveai probleme cu spatele? În cadrul acestei specializări, îți poți îndeplini visul și ai ocazia de a studia terapeutica prin mișcare. Dorind să îți dezvolți pasiunea, ai ocazia de a aprofunda teoria și practica exercițiului fizic, gimnastica de bază, fundamentele științifice ale jocurilor sportive, psihomotricitatea, anatomie și biomecanică, masaj și tehnici complementare. După ce finalizezi studiile poți fi unul dintre cei mai bun kinetoterapeuți care profesează pe cont propriu, să lucrezi în spitale sau în centre de recuperare, să sprijini oameni pentru a-și reveni cât mai repede cu putință sau dacă îți place să lucrezi cu tineri sau copii poți fi antrenor sau profesor de educație fizică și sport.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Kinetoterapie

Specializare: Kinetoterapie şi motricitate specială

Locuri disponibile (total): 68

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017/2018 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de balacaureat 2018, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

PROBELE DE CONCURS:

Concursul de admitere pentru specializarea KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA, consta in:

  • Probă sportivă eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS.

Probele sportive dintre care pot alege candidații sunt: gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul, judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.

  • Teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie Biologie, clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu, Editura CORINT. Sunt valabile ediţiile din anul 2006 până în prezent. Fără lucrările practice, fără teme şi aplicaţii şi fără autoevaluare.

NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

  • 60% Teza scrisă (test grilă) la Biologie, clasa a XI-a;
  • 40% Media de la examenul de bacalaureat

Conţinutul probelor sportive este prezentat în Ghidul concursului de admitere 2018 (KMS).

PENTRU OLIMPICI

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admiterepe locuri cu taxă, candidaţii, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite, după cum urmează:

  • Locurile I şi II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie;

Candidaţii care au obţinut rezultatele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă sportivă Nu Nu N/A Da Proba practica Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul, judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.
Biologie Da Nu 60% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
Anul 1
Bazele generale ale atletismului
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Baschet
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Handbal
Teoria și metodica educației fizice și sportului
Gimnastica de bază
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Fotbal
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Volei
Anatomie
Biomecanică
Fiziologie
Tehnici de manevrare a bolnavului
Seminologie
Psihomotricitate
Anul 2
Kinesiologie
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Bazele generale ale kinetoterapiei
Stagiu de aplicații practice în instituții balneare
Opțiuni I (Kinetoprofilaxie, Echipamente, aparate și instalații utilizate în kinetoterapie)
Înot și hidrokinetoterapie
Măsurare și evaluare în kinetoterapie
Stagiu de practică în centre speciale de educație
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico – traumatice cu aplicații în sport
Masaj și tehnici complementare
Metode și tehnici de reeducare neuromotorii
Metode de cercetare științifică în Știința Sportului și Educației Fizice
Opțiuni II (Elemente de terapie ocupațională, Ortezare – protezare)
Tenis de masă
Tenis de câmp
Anul 3
Stagiu pentru pregătirea și elaborarea lucrării de licență
Elemente de fizioterapie
Stagiu de practică în centre de recuperare
Kinetoterapia în pediatrie
Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale
Kinetoterapia în afecțiunile cardio – respiratorii
Kinetoterapia în afecțiunile neurologice
Kinetoterapia în geriatrie
Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice
Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice
Opțional III (Psihopedagogie, Management și marketing în kinetoterapie)
Limba străină (engleză)
Opțional IV (Metode și tehnici de tonifiere musculară, Refacere și recuperare în sportul de performanță)
Kinetoterapia la domiciuliu
Kinetoterapia în învățământul special

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Facultatea a contribuit la formarea a peste 1.200 de profesori de educaţie fizică şi sport şi specialişti în sportul de performanţă.

Cercetarea ştiinţifică este concretizată în publicarea de materiale în reviste de specialitate, participări la Târgul internaţional de invenţii, Bruxelles 2001, participări la sesiuni ştiinţifice, publicări de manuale, cursuri practice, editarea revistei facultăţii : „Sport şi societate”, schimburi internaţionale de reviste, dezvoltarea programelor de învăţământ la distanţă pe educaţie fizică şi sport şi Master – management în sport.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor următoarele facilităţi: participări la competiţii universitare locale, naţionale, internaţionale oportunităţi de burse în străinătate acces la Internet săli de sport dotate cu echipamente moderne terenuri de sport amenajate (nocturnă, suprafaţă sintetică) cabinete metodice cu aparatură multimedia, laborator kineto echipamente sportive pentru studenţi (mingi, rachete, schiuri, etc.). Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 421

Studenți înmatriculați master: 99

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 12

Promovabilitate licență: 98%

Procent continuare studii: 23%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație