Educaţie fizică şi sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dacă ar exista o Fântână a Tinereții, aceasta ar fi reprezentată de exercițiile fizice. Evident, există o varietate de studii care evidențiază beneficii remarcabile dacă ești în formă. Chiar dacă scopul tău este să trăiești 100 de ani, să alergi un maraton sau să te bucuri la maxim de viață, educația fizică și sportivă este una dintre primele cărămizi pe care poți să le pui pentru un stil de viață activ și dinamic. Dacă îți dorești o calitate remarcabilă a vieții și ești pasionat de educație fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îți oferă posibilitatea de a te dezvolta! Aici te vei bucura, printre altele, de studiul bazelor generale ale atletismului, a gimnasticii de bază, a fitness-ului îmbinate cu anatomia, biomecanica și teoria și practica sporturilor de iarnă. După absolvirea acestei specializări vei avea posibilitatea să devii instructor sportiv, antrenor sau profesor și să inspiri alte persoane adopte un stil de viață sănătos.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 93

Locuri disponibile (buget): 43

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (buget): 8.73

Ultima medie (taxă): 8.13

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere:
– 75% Media examenului de Bacalaureat;

– 25% Media ultimului an de liceu cu disciplina „Educație fizică” sau, doar în cazul absolvenților de LPS, disciplina  „Pregătire practică sportivă”.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Bazele generale ale atletismului
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Handbal
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Baschet
Teoria și metodica educației fizice și sportului
Kinesiologie
Gimnastica de bază
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Volei
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Fotbal
Anatomie și practica în sporturile de iarnă: schi aplin
Teoria și practica în activități de turism și orientare turistică
Teoria și practica în sporturi de expresie: dans sportiv
Limba străină
Istoria educației fizice și sportului
Anul 2
Fiziologie
Teoria și practica în sporturi de apă: înot
Opțional I (Teoria și practica în sporturi de combat, Judo, Arte marțiale)
Aplicații practice discipline sportive de apă
Stagiu de practică în unități de învățământ
Metodica predării handbalului în școală
Metodica predării baschetului în școală
Metodica predării fotbalului în școală
Fitness
Metodica predării atletismului în școală
Metodica predării gimnasticii în școală
Metodica predării voleiului în școală
Opțional II (Activități motrice de timp liber, Streetball, Fotbal – tenis)
Sociologia în Știința Sportului și Educației Fizice
Gimnastică aerobică de întreținere
Step aerobic
Anul 3
Psihopedagogie
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii: gimnastică artistică
Opțional III ( Teoria și practica în alte ramuri sportive, Tenis de masă, Tenis de câmp)
Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii: gimnastica ritmică
Evaluare motrică și somato – funcțională
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
Stagiu de practică în baze de agrement
Opțional IV (Activități motrice de timp liver, Badminton, Volei redus)
Activități motrice adaptate
Metode de cercetare în Știința Sportului și Educației Fizice
Management aplicat în Știința Sportului și Educației Fizice
Educație olimplică
Organizare de competiții sportive

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Facultatea a contribuit la formarea a peste 1.200 de profesori de educaţie fizică şi sport şi specialişti în sportul de performanţă.

Cercetarea ştiinţifică este concretizată în publicarea de materiale în reviste de specialitate, participări la Târgul internaţional de invenţii, Bruxelles 2001, participări la sesiuni ştiinţifice, publicări de manuale, cursuri practice, editarea revistei facultăţii : „Sport şi societate”, schimburi internaţionale de reviste, dezvoltarea programelor de învăţământ la distanţă pe educaţie fizică şi sport şi Master – management în sport.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor următoarele facilităţi: participări la competiţii universitare locale, naţionale, internaţionale oportunităţi de burse în străinătate acces la Internet săli de sport dotate cu echipamente moderne terenuri de sport amenajate (nocturnă, suprafaţă sintetică) cabinete metodice cu aparatură multimedia, laborator kineto echipamente sportive pentru studenţi (mingi, rachete, schiuri, etc.). Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 421

Studenți înmatriculați master: 99

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 12

Promovabilitate licență: 98%

Procent continuare studii: 23%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație