Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea generală a programului de studii este aceea de a oferi o educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia decizii oportune în timp real, în domeniul afacerilor internaţionale.

Obiectivele sunt:

a) Cunoaşterea celor mai importante teorii din domeniul economic şi al afacerilor internaţionale;

b) Cunoaşterea in profunzime a elementelor fundamentale ale marketingului internaţional;

 c) Să demonstreze cunoştinţe specifice despre mecanismul derulării tranzacţiilor internaţionale şi politicile şi strategiile de marketing internaţional;

 d) Să analizeze critic, să sintetizeze şi să evalueze problemele complexe din domeniul afacerilor internaţionale, dintr-o perspectivă managerială; 

e) Capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 70

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

1) coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat; 

2) coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat;

Important: test eliminatoriu de limba engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.) Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune.

La medii egale departajarea se face după:

1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;

2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris;

3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării;

C A L E N D A R    A D M I T E R E    2018

Data/ Perioada

      Activităţi desfăşurate

09 - 14 iulie 2018

Înscrieri pentru sesiunea de admitere iulie 2017 (ciclul de studii universitare de Licență)

Candidații cetățeni români – la sediile facultăților. Cetățenii din țări UE și din țări terțe UE și românii de pretutindeni – în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29

09 - 11 iulie 2018

Înscrieri olimpici și candidați rromi. Inscrierile se fac la sediile facultăţilor

11 iulie 2018

Afișare liste cu candidați olimpici și candidați rromi admiși

18 iulie 2018

Afişare Liste cu candidați Admiși / Respinși (Liste faza I)

19 - 25 iulie 2018

Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

26  iulie 20181

Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi în urma fazei de redistribuire (Liste faza a II-a)

27 iulie -03 septembrie 2018

Confirmare loc. (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii nou admişi pe locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

04 septembrie 20181

Afişarea Listelor de admitere, refăcute în urma fazei de redistribuire (Lista faza a III-a) Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018.

05 septembrie - 10 septembrie 2018

Confirmare loc și plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații nou admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere

11 septembrie 20181

Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2018 (Liste finale iulie)

12 - 14 septembrie 2018

Confirmare loc. Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2016

De menționat că numărul locurilor de la buget conține 1 loc pentru Absolvenții din licee situate în mediul rural, 1 loc pentru românii de pretutindeni fără bursă.

Candidații care vor fi scutiți de taxa de înscriere: vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

  • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
  • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Nu Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Bazele informaticii economice
Funadamentele științei mărfurilor
Economie europeană
Economia întreprinderii
Macroeconomie
Statistică economică
Merceologie alimentară
Dreptul afacerilor
Bazele contabilităţii
Baze de date
Limbi moderne (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă)
Educație fizică și sport
Anul 2
Management general
Merceologie nealimentară
Analiza economico-financiară
Finanţe generale
Tehnologie hotelieră şi de restaurant
Economia serviciilor
Economia turismului
Contabilitate de gestiune
Fundamentele activității comerciale
Antreprenoriat în comerț, turism, servicii
Resurse și destinații turistice
Fundamentele marketingului
Ecoturism si turism rural
Logistica și distribuția mărfurilor
Disciplina opțională (Control financiar, Control de gestiune)
Limbi moderne (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă)
Educație fizică și sport
Practică de specialitate
Anul 3
Economia comerțului
Tehnicile operațiunilor de turism
Tehnici promoționale
Marketing turistic
Managementul resurselor umane
Comportamentul consumatorului în comerț, turism, servicii
Protecția consumatorului de servicii
Negociere comercială
Marketingul serviciilor
Cercetări de marketing în comerț, turism, servicii
Elaborarea lucrării de licență
Tehnologii internet şi comerţ electronic
Tehnici de vânzare
Gestiune hotelieră și de restaurant
Amenajarea turistică a teritoriului

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Studenți înmatriculați licență: 652

Studenți înmatriculați master: 164

Cadre didactice: 56

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație