Biochimie tehnologică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ești un pasionat al muncii de laborator și știm că te interesează biochimia, una dintre științele fundamentale ale naturii precupată atent de studiul chimiei vieții. Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în care să nu se fi investit chimie. Astfel că faci tot posibilul să înveți care sunt fenomenele chimice și legile ce guvernează aceste fenomene. La specializarea biochimie tehnologică ai posibilitatea de a aprofunda cunoștințe despre proteine și aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici, vitamine și enzime. După doi ani în care aprofundezi discipline din chimie: fundamentele chimiei, chimie organică, anorganică, chimia nemetalelor, chime analitică, termodinamică chimică, vei studia discipline din biochimie: biomateriale, biochimie structurală, funcțională și genetică, transport prin membrane și bioenergetică, toxicologie, analize clinice, enzimologie, biotehnologii, La finalul celor trei ani de cursuri deja vei putea lucra în laboratoare de analiză și controlul calității alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale și control antidoping. Te poți angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele și materiale de construcții, în firme de producție și distribuție aparatură și substanțe chimice sau poți îmbrațișa o carieră didactică în învațământul preuniversitar și universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Biochimie tehnologică

Locuri disponibile (total): 175

Locuri disponibile (buget): 79

Locuri disponibile (taxă): 96

Ultima medie (buget): 9.15

Ultima medie (taxă): 8.56

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Anul 1 de licenta la Facultatea de chimie este cu trunchi comun de specializari, mediile si numarul de locuri sunt comasate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 11/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematică (Analiză matematică, Algebră liniară şi ecuaţii diferenţiale)
Chimie generală
Bazele chimiei anorganice
Informatică
Limbă străină opțional (engleză, franceză, germană)
DISCIPLINE FACULTATIVE (Psihologia educaţiei, Educaţie fizică)
Bazele chimiei organice. Hidrocarburi
Chimia nemetalelor
Termodinamică chimică
Analiză instrumentală I (Metode optice)
Anatomie şi fiziologie – opţional
Fizica (Electricitate şi optică) – opţional
Limbă străină opțional (engleză, franceză, germană)
DISCIPLINE FACULTATIVE (Psihologia educaţiei, Educaţie fizică)
Anul 2
Chimia organică a funcţiunilor simple
Cinetica chimică
Chimia metalelor din blocurile “s” şi “p”
Analiza instrumentală
Biochimie descriptivă
Limbă străină opțional (engleză, franceză, germană)
DISCIPLINE FACULTATIVE (Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării), Educaţie fizică)
Chimia metalelor din blocul d
Chimie cuantică şi structură
Chimia materialelor şi chimie tehnologică
Chimia organică a funcţiunilor mixte
Abilități practice în analiza instrumental
Practica de specialitate
DISCIPLINE FACULTATIVE (Didactica chimiei, Educaţie fizică)
Anul 3
Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor
Chimia heterociclurilor
Chimie coordinativă
Compuși organici bioactive
Biochimie: metabolism
Analize clinice
DISCIPLINE FACULTATIVE (Ştiinţa securităţii muncii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie))
Chimie bioanorganica si aplicatii in medicină
Determinarea structurii compuşilor bioorganici
Biotehnologii şi transport prin membrane
Controlul analitic al proceselor biotehnologice
Biochimie cuantică
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă
DISCIPLINE FACULTATIVE (Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie), Examen de absolvire: Nivelul I)

Descriere

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 267

Studenți înmatriculați master: 111

Cadre didactice: 38

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație