Farmacie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de sănătate din care face parte și programul de studiu FARMACIE are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar cu specializare în domeniul farmaceutic. Dintre multiplele obiectve ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale farmaciștilor.

Farmacia este o profesie nobilă, dar frumusețea și prestigiul ei depinde de modul în care este practicată. Farmacistul are o pregătire complexă, este un specialist complet în domeniul medicamentului, prin pregătirea sa, urmărește conceperea, proiectarea, tehnologia, analiza şi consilierea privind medicamentul.

Pentru a înțelege adevăratul conținut al entității numită medicament, cu rădăcinile din care s-a născut, cu evoluția sa de la empiric la știință, dar și pentru a-l ancora în condițiile complexe ale societății moderne, specificăm faptul că activitatea farmacistului nu se mai bazează doar pe arta de a prepara medicamente, ci pe dovezi științifice luând în considerare descoperirile din cele 4 domenii fundamentale:

Biologia: Din ierburi s-au născut medicamentele

Chimia: Unde se oprește natura și de unde continuă omul?

Fizica: Descrierea corectă a proprietăților și structurii materiei

Matematica: Predicția modificărilor unor variabile este esențială

Obiectivele strategice ale programului de studiu Farmacie se pot grupa în :
a) învăţământ pentru formarea de farmacişti;
b) cercetare ştiinţifică în domeniul farmaceutic.
Principala activitate a domeniului Farmacie se axează pe formarea de:
- farmacişti şi farmacişti de specialitate;
- organizarea condiţiilor pentru perfecţionarea şi specializarea farmaciştilor, pentru însuşirea tehnicilor moderne în prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor.

Competentele profesionale care vor fi dobandite:
- Proiectarea, formularea, prepararea si conditionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatat
- Depozitarea, conservarea, distributia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate;
- Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate si asistenta farmaceutica;
- Analiza si controlul substantelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate, analiza in laboratoare de biochimie, toxicologie si igiena mediului si alimentelor;
- Managementul, marketingul si administratia in domeniul sanatatii
- Consultanta si expertiza in domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Farmacie

Locuri disponibile (total): 78

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 58

Taxă anuală de studii: 6.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Programul de studiu: MEDICINĂ - Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

Departajarea în caz de medii egale:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă practică Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Botanica farmaceutică
Chimie anorganica
Fizica-biofizica
Matematica
Anatomie
Limba straina
Terminologie farmaceutică și medicală
Educatia fizica
Propedeutica farmaceutica
Informatica
Chimie analitica și analiza instrumentală
Practlca De Specialitate
Anul 2
Chimie analitica și analiza instrumentală
Chimie organică
Biologie celulara
Fiziologie Generala. Fiziopatologie
Produse tehnico-medicale
Istoria farmaciei
Limbi straine
Bioetica farmaceutică (opțional)
Micologie farmaceutica (opțional)
Educatie fizica (opțional)
Chimie fizica
Biochimie farmaceutica
Microbiologie, virusologie, parazitologie
Practica De Specialitate
Anul 3
Chimie fizică
Biochimie farmaceutică
Farmacognozie
Tehnologie farmaceutică
Chimie farmaceutică
Farmacogenetica Nutritie și dietoterapie (opțional)
Fitoterapie (opțional)
Farmacologie
Patologie clinică
Chimie și igiena mediului
Imunologie
Practica de specialitate
Anul 4
Chimie terapeutica
Tehnologie farmaceutica
Biofarmacie și farmacocinetica
Toxicologie
Farmacologie
Metodologia cercetarii știintifice
Urgențe medicaIe (opțional)
Farmacovigilenta (opțional)
Legislatie farmaceutica
Medicamente biologice și controlul biologic
Practica de specialitate
Anul 5
Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice
Analiza Medicamentului
Management și marketing farmaceutic
Farmacie clinica și farmacoterapie
Medicamente veterinare
Dermofarmacie și cosmetologie
Notiuni de buna practica farmaceutica (opțional)
Antrepnoriat farmaceutic (opțional)
Actualitați farmaceutice
Farmacie Sociala Și Comunicarea Cu Pacientul
Practica De Specialitate In Centrul Universitar
Elaborarea lucrarii de licența

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Farmacie (în limba engleză)

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Lista de comparație