Medicină (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The Health Field, which is part of the undergraduate Medicine program, has the mission to train the specialists of the university, specializing in the medical field. Among the multiple objective of the profile, according to the Specific Standards for the medical field recomended by ARACIS, there is a distinction as far as those related to ensuring comprehensive training of doctor concerned.

The strategic objectives of the study program MEDICINE can be grouped into:
a) vocational education for physicians;
b) scientific research in the medical field.
The main activity fields of medicine focuses on developing:
- Doctors and medical specialists;
- Organizing training and specialization requirements for physicians to acquire modern techniques of diagnosis and treatment;
- Fostering a general culture in continuous medical education in the spirit of modern bioethics.
In the program of study medicine, every graduate is to participate actively, effectively and directly in the healthcare. Preparation for the doctor is done through: lectures, practical work, internships and seminars. In terms of scientific research, medicine curriculum provides:
- selecting students with skills and capability to become doctors;
- information and training students in scientific work, organizing annual scientific sessions;
- engage teachers in research contracts preventive orientation, the themes and work methods and standardized recommended by WHO and topics of national interest.

Profesionals skills include:
- Identification of the pathological conditions and correct diagnosis of the disease and / or associated diseases;
- Development and implementation of an appropriate treatment plan for the condition (disease) identified;
- Assessment of disease risk or occurrence of a disease context of an individual or community, followed by the selection and application of the
appropriate preventive measures;
- Addressing health / disease in terms of community features in direct relation to the social, economic and / or cultural conditions of the community;
- Initiation and development of scientific research and / or competence formation;
- Fulfillment in terms of efficiency and effectiveness of managerial duties imposed by certain professional roles.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 22.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins

 Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba orala N/A
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomy Embryology I
Biochemistry I
Biophysics and medical physics
Cellular and molecular biology
Behavioral scienc'es. Medical Deontology. Bioetică
Romanian language I (compulsory for foreign students)
Medical informatics and Biostatistics
Physiology
History of Medicine
Specialty Medical Practice
Emergency Practice (ON CALL)
Romanian language II (compulsory for foreign students)
Sports
Anul 2
Anatomy Embryology
Physiology
Histology
Microbiology. Virology. Parasitology
First Aid
Romanian Language (compulsory for foreign students)
Medical legislation (optional)
Medical terminology (optional)
Sports
Genetics
Primary assistance of healthcare
Medical Scientific Research Methodology
Specialty Medical Practice
Anul 3
Medical semiology
Surgical semiology
Physiopathology
Pharmacology
Morphopathology
Tropical Parasitology (optional)
Small Surgery (optional)
Clinical Genetics (optional)
Specialty Medical Practice
Emergency Practice (ON CALL)
Anul 4
Internal Medicine I (Respiratory)
General Surgery
Orthopedics and Traumatology
Plastic and Esthetic Surgery
Emergency medicine
Nephrology
Minimally invasive surgery (optional)
Interventlonal cardiology (optional)
Pediatrics semiology (optional)
Tropical Diseases and Tropical Hygiene (compulsory for foreign students)
Internal medicine II (Cardiology)
Urology
Radiology
Clinical pharmacology
General Immunology
Hygiene. Environmental health
Specialty Medical Practice
Emergency Practice (ON CALL)
Anul 5
Intern al Medici ne IV (Metabolic diseases, nutrition and rheumatology)
Neurology
Endocrinology
Pediatrics
Child Care
Oncology
Child Neuropsychiatry (optional)
Explorations in Gastroenterology (optional)
Medical Imagistics (optional)
Pediatric Oncology (optional)
Internal Medicine III (Gastroenterology and Hepatology)
E.N .T.
Ophthalmology
Infant Surgery and Orthopedics
Clinical Biochemistry
Pneumoftiziology
Specialty Medical Practice
Emergency Practice (ON CALL)
Anul 6
Obstetrics and Gynaecology
Psychiatry
Public health and sanitary management
BMF Surgery, General Stomathology, Malocclusions
A. l. T.
Neurosurgery
Epidemiology
Hematology
Develop work license
Infectious Diseases
Forensic Medicine
Occupational Medicine
Family Medicine
Balneophysiotherapy and Rheumatology
Dermatology
Emergency Practice (ON CALL)

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Medicină

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Medicină (în limba franceză)

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Lista de comparație