Cultură şi civilizaţie europeană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul Cultură şi civilizaţie europeană a fost înfiinţat la Facultatea de Litere din Oradea în anul 2003, din necesitatea unui program intercultural şi interdisciplinar care să se adreseze nu numai absolvenţilor de la Litere, ci şi absolvenţilor de la alte specializări, oferindu-le o paletă variată de cunoştinţe.

Spre deosebire de alte programe de acest gen, care reflectă doar ipostaze izolate ale unor culturi europene, programul nostru se distinge prin tematica interdisciplinară, abordarea comparativă a fenomenelor studiate şi axarea pe o problematică de extremă actualitate în context naţional şi european: cunoaşterea şi înţelegerea altor modele culturale europene. În urmă cu doi ani aceste studii de masterat au fost reacreditate în structura nouă impusă de programul Bologna.

Prin cursurile pe care le oferă, precum şi prin orientarea sa interdisciplinară. masteratul se adresează celor care vor să-şi aprofundeze cultura de formaţie umanistă, prin însuşirea unor competenţe complementare studiilor de licenţă si dezvoltarea capacităţilor individuale de cercetare ştiinţifică.

Misiunea programului constă în cunoaşterea Europei contemporane, a rădăcinilor istorice şi a prezentului ei, precum şi a multiculturalismului care o caracterizează. În acelaşi timp specializarea îşi propune şi reflexia critică şi nuanţată, liberă de stereotipii şi clişee, a ceea ce a însemnat şi înseamnă ideea europeană.

Depăşirea graniţelor culturale este văzută de cele mai multe ori ca un risc sau ca o provocare ce facilitează dobândirea unor capacităţi creative şi inovative. Faptul că absolvenţii noştri ajung să aibă o bună cunoaştere a realităţilor europene le asigură posibilităţi mai largi de angajare, nu doar în spaţiul românesc, ci şi în spaţiul Uniunii Europene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere:

1. Media examenului de licență: 80%

2. Examen oral pe baza unei bibliografii de specialitate afișată anterior, specifică fiecărui program de studii: 20%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1

2. Nota obținută la examenul de licență la proba 2

3. Eseu motivațional

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu 20% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Antropologie și literatură
Cultură și civilizație românească sec XIX
Cultură și civilizație britanică I
Mituri și simboluri ale Europei centrale
Antichitatatea Greco latină - fundamente ale culturii europene
Cultură și civilizație românească sec. XX
Cultură și civilizație britanică II
Cultură și civilizație italiană
Anul 2
Multiculturalismul European
Cultură și civilizație franceză I
Cultură și civilizațe germană I
Istoria ideilor în cultură și literatură
Identități minoritare în literatură
Cultură și civilizație franceză II
Cultură și civilizație germană II
Cultură și civilizație spaniolă

Facultatea de Litere

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Studiile universitare filologice au o tradiţie de 50 de ani în universitatea noastră, fiind înfiinţate in 1963, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani. Specializarea propusă studenţilor la acea vreme era limba şi literatura română. În 1971, odată cu diversificarea şi reorganizarea învăţământului filologic naţional, se trece de la o singură specializare la dubla specializare (limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină). Din 1990 facultatea noastră este parte a Universităţii din Oradea şi funcţionează conform acreditărilor si autorizărilor necesare. În prezent, în cadrul facultăţii studenţii pot alege diverse combinaţii între specializările limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană. În vara anului 2008 au fost înfiinţate trei masterate: Literatura română-relevanţe europene, Cultură şi civilizaţie europeană, Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon, prin H.G. 4644/30.06.2008. După finalizarea studiilor masterale studenţii pot opta pentru continuarea studiilor in cadrul şcolii doctorale de la facultatea noastră.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație