Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business (Lb. Germană)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: cunoştinţe teoretice, aplicative şi practice în informatica aplicată bazate pe tehnologiile noi; cunoştinţe teoretice şi abilităţi avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii moderne utilizând tehnologii Internet; cunoştinţe teoretice, aplicative şi practice privind specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor soft , operarea, administrarea şi securizarea sistemelor de calcul, a reţelelor de comunicaţie, a sistemelor de gestiune a bazelor de date distribuite, a clusterelor în special pentru telefonul mobil în e-business; dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-un limbaj de mare circulaţie (germană) şi de colaborare interdisciplinară, specifice procesului de realizare/utilizare a sistemelor software in Internet/Intranet şi în special pentru telefonul mobil.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Test de limba germană (admis/respins) sau atestat de limba recunoscut de MEN

  • 50% Nota la concursul de admitere (probă orală: prezentare proiect)
  • 50% Media la examenul de licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  • media anilor de studii de licență
  • participarea la o sesiune științifică studențească

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proiect de cercetare Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sisteme hard și software integrate
POO simulare și games,
ABAP POO, ERP
Baze de date in Internet și mobile
Anul 2
Securitate IT
Tehnologii Web in media
Statistică aplicatӑ și data mining
smart grid
Comunicare intr-o echipӑ virtualӑ

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în care ia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic din Brașov, alături de facultățile de Științe Naturale, Fizică-Chimie și Muzică (apărută ulterior). În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează sub denumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializările din domeniul matematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesiv în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății de Științe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății de Științe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din 2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din 1995).

Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna a învățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul de Licență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani). Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi (Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană, Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de Licență Informatică ID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5 conducători de doctorat.

Studenți înmatriculați licență: 910

Studenți înmatriculați master: 272

Cadre didactice: 48

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație