Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate sunt analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport; modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport; asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere; analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere; conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor; proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere; proiectarea de sisteme de protecţie a mediului; proiectarea de sisteme de asigurare a calităţii; implementarea de strategii de vânzare a autovehiculelor şi pieselor de schimb.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria transporturilor

Specializare: Ingineria transporturilor şi a traficului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 36

Locuri disponibile (taxă): 14

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.4

Ultima medie (taxă): 6.8

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

*Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media examenului de diplomă / licență

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență

3. Nota de la interviu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 15/07/2018

Perioadă probe: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 26/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Da 20% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Securitate rutieră
Sisteme informatice şi de comunicare la autovehicule
Evaluarea şi controlul poluării chimice generate de autovehicule şi traficul rutier
Sisteme inteligente de transport
Procedee avansate de investigare a stării tehnice a autovehiculelor
Diagnosticarea la bord a autovehiculelor
Evaluarea şi atenuarea zgomotului ambiental
Impactul transporturilor rutiere asupra mediului
Anul 2
Planificarea si proiectarea retelelor rutiere
Concepte de logistica a transporturilor de marfuri si pasageri
Autovehicule autonome
Proiectarea securitatii infrastructurii rutiere
Cercetare in domeniul sigurantei pasive

Facultatea de Inginerie Mecanică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Studenți înmatriculați licență: 3.507

Studenți înmatriculați master: 228

Cadre didactice: 78

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 47

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație