Electronică aplicată (în limba franceză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studenții FILS au o perspectivă amplă asupra ingineriei, iar pregătirea lor are în vedere un spectru larg de științe. Ei sunt pregătiți să înțeleagă și să aplice concepte inginerești în una, sau mai multe, din limbile străine de circulație internațională: engleză, franceză și germană. Ideea de bază a facultății este că creeze ingineri capabili să lucreze și să relaționeze în au multe stagii de practică în străinătate, înțeleg conceptele utilizate în mai toate proiectele colegilor lor de la alte facultăți și pot susține o prezentare în fața unui public de altă naționalitate.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Electronică aplicată

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților, zilnic, între orele 09:00-16:00

Admiterea constă în susținerea unui Testul lingvistic (necesar numai candidaților care nu posedă certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analyse
Algèbre linéaire
Langages de programmation
Graphique technique
Chimie générale, Techniques et systemes de travail collaboratif
Expression et communication
Discipline la alegere liberă (Langue étrangère b (langue espagnole), Education physique, Limba și cultura română (pentru străini), Psihologia educatiei (Ro), Langue francaise pour ingenieurs, Pedagogie)
Physique
Mécanique
Programmation en WEB
Architecture des ordinateurs
Structures de données et algorithmes
Anul 2
Mathématiques pour ingenieurs
Probabilités et Statistique
Physique
Traitement des documents techniques
Microéconomie
Electromagnétisme
Théorie des circuits électriques
Programmation Orientée Objets (POO)
Méthodes Numériques
Macroéconomie
Automates et Language formels
Analyse et modèles de champs
Analyse et modèles de circuits
Systèmes d'Exploitation
Mesures électriques et transducteurs
Anul 3
Transmission des données
Théorie des signaux et des systèmes
Mesures électriques et transducteurs
Installations et appareillage électriques
Systèmes de Reglage automatique
Administration des affaires, Dispositifs électroniques et circuits
Réseaux informatiques locaux
Systèmes de gestion de l'information
Electronique de puissance
Modélisation et simulation des systèmes
Fiabilité et Contrôle de la Qualité
Traitement numérique des signaux
Pratique industrielle
Materiaux du Genie Electrique
Fondements du Management
Circuits intégrés
Compatibilité Electromagnétique
Discipline la alegere liberă (Systemes GPS, Modules VHDL et Systemes embarques, Fiabilite du logiciel)
Anul 4
Systèmes à microprocesseurs
Analyse et Traitement d' images
Identification et commande des systèmes automatiques
Machines électriques et Entrainement
CAO et commande des systèmes automatiques
Systemes de transmission par multiplexage
Securite et cryptage
Management Industriel
Commande des processus industriels
Commande des convertisseurs statiques
Projet de fin d'études
Robotique et Agents Intelligents
Theorie statistique des signaux
Techniques de hautes tensions
Developpement des applications pour les platformes mobiles

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație