Ecologie şi protecţia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Te atrage ecologia? Ai un respect aparte pentru mediul înconjurător? Aici este locul perfect pentru tine, pentru că ai ocazia de a explora modul în care societățile umane actuale pot face față schimbărilor globale, degradării ecosistemelor și resurselor limitate. Acest subiect este extrem de actual şi de o importanță vitală, căci înglobează descoperirile principiilor de bunăstare pe termen lung a tuturor popoarelor planetei. Printre disciplinele care te vor ajuta să aprofundezi lumea ecologiei și a protecției mediului se numără ecofiziologia vegetală, hidrobiologia, biochimia generală și gestiunea resurselor de apă. Această specializare multe posibilități de dezvoltare a unei cariere în care să lucrezi pentru agenții de protecție a mediului, administrația locală, institute și agenții care realizează studii de impact, administrații ale unor parcuri naționale și rezervații ale biosferei, agenții de consultanță pentru agenți economici, organizații non-guvernamentale. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Locuri disponibile (total): 49

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 25/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 11/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biologie vegetală
Biologie animală
Chimie generală
Geografie fizică și umană generală
Competențe de comunicare T.I.C
Limbă străină I
Educație fizică I (facultativ)
Taxonomie vegetală
Taxonomie animală
Chimia mediului
Anatomia și igiena omului
Ecomorfologie vegetală și animală
Pratică de specialitate (I)
Limbă străină II (facultativ)
Educație fizică II (facultativ)
Anul 2
Ecologie generală
Biochimie generală
Ecofiziologie vegetală
Hidrobiologie
Plouarea și protecția mediului
Limbă străină III
Educație fizică III (facultativ)
Micologie
Entomologie
Ecofiziologie animală
Ornitologie
Limbă străină IV
Practică de specialitate (II)
Fizica mediului (facultativ)
Educație fizică IV (facultativ)
Anul 3
Microbiologie generală
Genetică ecologică
Dreptul mediului: legislații, politici și strategii
Fitosociologie și vegetația României
Gestiunea resurselor de apă
Monitoring ecologic
Economia mediului (facultativ)
Disciplina opțională I
Disciplina opțională II
Disciplina opțională III
Disciplina opțională IV
Disciplina opțională V
Disciplina opțională VI
Geologie generală (facultativ)
Știința solului (facultativ)
Pregătirea lucrării de licență (facultativ)
Susținerea lucrării de licență
Pachet I: (Geografia mediului, Geologia mediului, Atmosfera și calitatea aerului, Metodologia întocmirii studiilor de impact)
Pachet II: (Parazitologie, Ecologie umană, Biologia și ecologia paraziților vegetali, Etologie)
Pachet III: (Ecotoxicologie, Herpetologie, Combaterea integrată a dăunătorilor, Biochimie ecologică)

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație