• Managementul dezvoltării afacerilor

  Program de master

  Facultatea de Ştiinţe Economice

  Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 17
  Ultima medie (buget) : 23.00
  Candidați pe loc : N/A
  Taxă anuală de studii : 2.000 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Management

  Domeniu de licență/master: Management

  Domeniu: Științe Economice

  Tip admitere: Dosar

  Locuri la buget: 0

  Locuri la taxă: 17

 • Programe și proiecte comunitare în asistență socială

  Program de master

  Facultatea de Teologie

  Universitatea "Emanuel" din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : N/A
  Ultima medie (buget) : N/A
  Candidați pe loc : N/A
  Taxă anuală de studii : 200 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Asistenţă socială

  Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

  Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 0

  Locuri la taxă: 0

 • Siguranță și securitate agroalimentară

  Program de master

  Facultatea de Protecţia Mediului

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 68
  Ultima medie (buget) : 9.23
  Candidați pe loc : 0.31
  Taxă anuală de studii : 3.300 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Ingineria produselor alimentare

  Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

  Domeniu: Științe Agricole

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 18

  Locuri la taxă: 50

 • Ingineria mediului și securitate în muncă

  Program de master

  Facultatea de Protecţia Mediului

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 61
  Ultima medie (buget) : 8.33
  Candidați pe loc : 0.25
  Taxă anuală de studii : 3.300 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

  Domeniu: Științe Inginerești

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 11

  Locuri la taxă: 50

 • Pedagogia artei dirijorale

  Program de master

  Facultatea de Arte

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 41
  Ultima medie (buget) : 6.00
  Candidați pe loc : 0.15
  Taxă anuală de studii : 3.900 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Pedagogie muzicală

  Domeniu de licență/master: Muzică

  Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 8

  Locuri la taxă: 33

 • Construcţii inteligente şi sustenabile

  Program de master

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 50
  Ultima medie (buget) : 6.80
  Candidați pe loc : 0.46
  Taxă anuală de studii : 3.300 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Construcţii civile, industriale şi agricole

  Domeniu de licență/master: Inginerie civilă și instalații

  Domeniu: Științe Inginerești

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 20

  Locuri la taxă: 30

 • Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

  Program de master

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 17
  Ultima medie (buget) : 7.88
  Candidați pe loc : 1.06
  Taxă anuală de studii : 2.800 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Planificare teritorială

  Domeniu de licență/master: Geografie

  Domeniu: Științe ale Naturii

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 15

  Locuri la taxă: 2

 • Educaţie fizică şi antrenament sportiv

  Program de master

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 50
  Ultima medie (buget) : 9.08
  Candidați pe loc : 0.64
  Taxă anuală de studii : 2.800 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Educație fizică și sportivă

  Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

  Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 11

  Locuri la taxă: 39

 • Managementul sistemelor de energie

  Program de master

  Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 50
  Ultima medie (buget) : N/A
  Candidați pe loc : N/A
  Taxă anuală de studii : 3.300 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Managementul energiei

  Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

  Domeniu: Științe Inginerești

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 0

  Locuri la taxă: 50

 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

  Program de master

  Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

  Universitatea din Oradea

  Oradea, Bihor

  Total locuri : 50
  Ultima medie (buget) : 9.39
  Candidați pe loc : 0.24
  Taxă anuală de studii : 2.800 lei

  Statut: Public

  Status acreditare: Acreditat

  Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

  Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

  Domeniu: Științe Politice și Comunicare

  Tip admitere: Examen

  Locuri la buget: 4

  Locuri la taxă: 46

Lista de comparație