Despre program

Programul masteral de Politică şi Economie Europeană propune o viziune integrată a continentului European care se adresează persoanelor care doresc să ȋşi dezvolte o carieră  care să ȋmbine politicul cu economicul.

Ȋntr-o societate actuală ce cunoaşte deopotrivă beneficiile, dar şi riscurile şi vulnerabilităţile la care se expune  ȋn ceea ce priveşte globalizarea, nivelele politic naţionale şi internaţionale au fost ȋntotdeauna influenţate de nivelul economic şi vice-versa. Programul masteral propune o abordare interdiciplinară care corelează mai multe domenii ce privesc dinamicile actuale: economie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale şi studii europene, fapt ce va oferi absolvenţilor săi oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele practice şi intelectuale ȋn ceea ce priveşte interacţiunea economicului cu politicul ţinând cont de aspectele unei economii globalizate.

Masteratul crează studenţilor săi un mediu de predare-cercetare activ, care le conferă acestora o pregătire pertinentă în studiul de Științe Sociale, în general, și politica şi economia internațională, în special. De asemenea, acesta oferă o perspectivă critică asupra interacțiunii dintre structuri și actorii din economia globală, sisteme politice și procese, persoane fizice și instituțiile societății civile.

Competenţele dobândite pot fi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe politice
Specializare
Ştiinţe politice
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Ideologii politice actuale
 • Drept internațional public
 • Economie mondială
 • Procese politice ale Uniunii Europene
 • Europenizare
 • Diplomație publică și negocieri
 • Economie regionala
 • Geopolitică
 • Introducere în managementul organizațiilor
 • Etica în relațiile internaționale
 • Introducere în evaluare
 • Practică
 • Metode și tehnici de elaborare a lucrării de disertație
 • Teoria relațiilor internaționale
 • Integrare și politici fiscale ale Uniunii Europene
 • Instituții ale Uniunii Europene
 • Partide și organizații politice în Uniunea Europeană
 • Politici ale Uniunii Europene
 • Politici economice europene
 • Politica externă a României
 • Teorii ale integrării europene
 • Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Drepturi
 • libertăți și identități în Europa Studii europene
 • Studii de securitate
 • Guvernanță europeană

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (DRIIE) este domeniul fondator al Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative. DRIIE a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică și practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluții capabile să realizeze conexiunea dintre zona academică și cea de expertiză. DRIIE organizează programe masterale în domeniul relațiilor internaționale, diplomației, studiilor de securitate și studiilor europene, care permit angajarea în domenii diverse, în spațiul public, dar și în cel privat.

Corpul profesoral al DRIIE este format din cadre didactice cu o îndelungată expertiză în domeniul relațiilor externe, diplomație, instituții de securitate națională, organizații nonguvernamentale internaționale, reputați practicieni sau personalități ale vieții publice românești și europene.

Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, Sector 1, București

Informatii despre Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesioniști capabili să contribuie, prin cunoștinţele lor, la elaborarea și gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea și conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare și de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare știinţifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel naţional și internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

SNSPA formează și dezvoltă competențe profesionale în știinţe politice, sociologie, științe administrative, relaţii internaţionale, diplomație, studii europene, știinţe ale comunicării, psihologie, management, resurse umane, contribuind astfel la transformările naţionale și internaţionale, în spiritul valorilor și principiilor democratice.

Ca răspuns la o necesitate socială apărută în România după 1989, SNSPA a fost fondată sub forma unui program postuniversitar, după modelul școlilor de guvernare din Franţa, Belgia, Marea Britanie, SUA. Iniţiativa organizării sale a pornit de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România la începutul anilor ‘90 în privinţa formării/perfecţionării specialiștilor în știinţele administrative și politice, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialiști pentru domeniul public, în condiţiile reformei și ale strategiei de integrare în structurile europene și euro-atlantice.

SNSPA se distinge prin angajamentul pe care îl manifestă pentru educaţie cu scopul de a obţine răspunsuri la probleme contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel regional și global. SNSPA oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile și formele de pregătire universitară, acreditate sau autorizate, întreaga structură a programelor de studii fiind compatibilizată cu programul Bologna.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București
Informații de acreditare și contact pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer