Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană)

Despre program

Programul de studii universitare Limbi moderne aplicate (engleza / franceza / germana)  oferă o largă deschidere pe piaţa muncii: în servicii de relaţii cu publicul şi servicii internaţionale ale intreprinderilor, băncilor, instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi non guvernamentale și ale organismelor europene, birouri de traducători, în domeniile turismului, publicității, comunicării etc. Parcurgerea în regim facultativ  a modulului psiho-pedagogic oferă posibilitatea de a opta pentru cariera didactică.

Cu specializarea Limbi Moderne Aplicate ai posibilitatea de pregătire pentru inserţia pe piaţa muncii prin efecturea de stagii profesionale în întreprinderi şi instituţii publice. Bursele de studii şi stagiile practice în străinătate oferă pregătirea necesară pentru adaptarea cerinţelor de formare profesională şi interculturală din spaţiul european.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Lb. Modernă pentru studii de civilizație (b) (2 sem)
 • Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (c) (2 sem)
 • Teoria și practica traducerii (b) (2 sem)
 • Teoria și practica traducerii (c) (2 sem)
 • Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (b) (2 sem)
 • Lb. Contemporană. Limba modernă pentru obiective specifice (c) (2 sem)
 • Curs practic. Limba modernă. Analiza și producere de text (b) (2 sem)
 • Curs practic. Limba modernă. Analiza și producere de text (c) (2 sem)
 • Informatică aplicată la Limbaj (1 sem)
 • Comunicare interculturală (b
 • c
 • d) (2 sem)
 • Relații publice (b
 • c
 • d) (1 sem)
 • Antropologie culturală și socială (b
 • c
 • d) (1 sem)
 • Educație fizică (2 sem
 • Lb. Modernă pentru studii de civilizație (b) (2 sem)
 • Lb. Modernă pentru studii de civilizație (c) (2 sem)
 • Strategii de comunicare Orală (b) (2 sem)
 • Strategii de comunicare Orală (c) (2 sem)
 • Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (b) (2 sem)
 • Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (c) (2 sem)
 • Traducere – mediere lingvistică și culturală (b) (2 sem)
 • Traducere – mediere Lingvistică și culturală (c) (2 sem)
 • Introducere în drept (1 sem)
 • Introducere în economie (1 sem)
 • Cultură și civilizație în mass media (b
 • c
 • d) (2 sem)
 • Relațiicomerciale internaționale (b
 • c
 • d) (1 sem)
 • Instrumente de asistare a traducerii (b
 • c
 • d) (1 sem)
 • Educație fizică (2 sem)
 • Practică (1 sem)
 • Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (b) (2 sem)
 • Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (c) (2 sem)
 • Traduceri specializate. Inițiere în traduceri simultane și consecutive (b) (2 sem)
 • Traduceri specializate. Inițiere în traduceri simultane șiconsecutive (c) (2 sem)
 • Limba modernă. Teorie și Analiză sociolingvistică (b) (2 sem)
 • Limba modernă. Teorie și Analiză sociolingvistică (c) (2 sem)
 • Corespondență comercială și simulare globală (b) (2 sem)
 • Corespondență comercială și simulare globală (c) (2 sem)
 • Informatică aplicată. Metodologia documentării (1 sem)
 • Elaborare lucrare licență (1 sem)
 • Tipologia discursurilor (b
 • c
 • d) (1 sem)
 • Stilistică aplicată (b
 • c
 • d) (1 sem)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086

Informatii despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer