Despre program

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă studenților o experiență academică de excepție, într-un mediu inovativ, care încurajează talentul, competiția și performanța. Studenții care au optat pentru această specializare studiază discipline obligatorii precum: Teoria comunicării, Filosofia comunicării, Tehnici de cercetare şi redactare în ştiinţele sociale, Imagologie, Introducere în relaţii publice, Conflicte şi comunicare în secolul XX, Geopolitică şi globalizare, Redactare academică, Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Tehnici şi strategii de relaţii publice, Tehnici de redactare în relaţiile publice, Semiotică. Teorii ale limbajului, Istoria comunicării, Publicitate şi reclamă, Retorică şi teoria argumentării, Conceperea şi elaborarea ziarului, Comunicare audio-vizuală, Mass media şi societatea, Managementul proiectelor, Campanii de relaţii publice, Gestionarea crizelor de imagine, Istoria comunicării politice, Imaginea publică a liderilor şi a instituţiilor, Arta / Tehnica discursului public.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria comunicării
 • Introducere în relaţii publice
 • Imagologie. Imagologie istorică
 • Redactare academică
 • Informatică
 • Tehnica discursului public
 • Introducere în teoria organizațiilor
 • Introducere în sociologie
 • Științe economice. Management și marketing
 • Organizare de evenimente
 • Istoria comunicării
 • Introducere în științele politice
 • Metode de cercetare în științele comunicării
 • Teorii și practici de relații publice
 • Tehnici de redactare în relațiile publice
 • Semiotică. Teorii ale limbajului
 • Practică în relații publice
 • Cultură și comunicare
 • Geopolitică și globalizare.
 • Mass-media și societatea
 • Etica în comunicare
 • Dreptul comunicării
 • Strategii și tehnici de relații publice
 • Gestionarea crizelor de imagine
 • Analiza imaginii organizațiilor
 • Imaginea publică a liderilor și a instituțiilor
 • Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Facultatea de Comunicare și Relații Publice (FCRP) este o instituție dinamică și prestigioasă, care s-a afirmat ca o școală de comunicare de renume. FCRP încurajează și susține excelența academică în domeniul comunicării și al relațiilor publice, atât prin programele de studii, cât și prin cercetarea în aceste domenii. Facultatea promovează inițiative de colaborare cu organizații de comunicare și publicitate, derulează proiecte de cercetare și programe de studii doctorale și de masterat comune cu universități de renume din străinătate, ceea ce contribuie la prestigiul și la creșterea vizibilității FCRP în mediul academic și în cadrul industriei de profil. Eforturile continue ale facultății se concentrează pe derularea unor programe de studii de înaltă calitate, în care metode creative și inovative de predare sunt utilizate în beneficiul studenților.

Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, Sector 1, București

Informatii despre Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesioniști capabili să contribuie, prin cunoștinţele lor, la elaborarea și gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea și conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare și de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare știinţifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel naţional și internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

SNSPA formează și dezvoltă competențe profesionale în știinţe politice, sociologie, științe administrative, relaţii internaţionale, diplomație, studii europene, știinţe ale comunicării, psihologie, management, resurse umane, contribuind astfel la transformările naţionale și internaţionale, în spiritul valorilor și principiilor democratice.

Ca răspuns la o necesitate socială apărută în România după 1989, SNSPA a fost fondată sub forma unui program postuniversitar, după modelul școlilor de guvernare din Franţa, Belgia, Marea Britanie, SUA. Iniţiativa organizării sale a pornit de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România la începutul anilor ‘90 în privinţa formării/perfecţionării specialiștilor în știinţele administrative și politice, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialiști pentru domeniul public, în condiţiile reformei și ale strategiei de integrare în structurile europene și euro-atlantice.

SNSPA se distinge prin angajamentul pe care îl manifestă pentru educaţie cu scopul de a obţine răspunsuri la probleme contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel regional și global. SNSPA oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile și formele de pregătire universitară, acreditate sau autorizate, întreaga structură a programelor de studii fiind compatibilizată cu programul Bologna.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București
Informații de acreditare și contact pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer