Facultatea de Farmacie - extensie Lugoj

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Lugoj

Descriere

Misiunea Facultăţii de Farmacie cu extensia la Lugoj este de a crea un mediu educaţional şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant: comunicării, creativităţii şi obţinerii de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate în domeniul medicamentului, prin construirea unei puternice comunităţi academice în care să primeze atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice pentru ocrotirea sănătăţii.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Programe master

Informații de contact

Lista de comparație