Facultatea de Drept

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

După 1989, în contextul profundelor transformări politice și sociale pe care le parcurge România, și în Facultatea de Drept au avut loc schimbări majore. A crescut spectaculos numărul de studenți și au fost angajate noi cadre didactice de valoare. S-a restructurat curricula universitară, înnoindu-se și diversificându-se oferta de cursuri, conținutul acestora, precum și metodele de predare-învățare. Au fost inițiate noi programe universitare, respectiv secția de Drept comunitar, la nivel de licență, precum și trei programe de masterat. S-a dezvoltat profilul multicultural al facultății, crescând numărul studenților ce aparțin diferitelor etnii din România, oferindu-se cursuri în limbi de circulație internațională, precum și în limba maghiară.

Beneficiind de largă deschidere internațională a Universității "Babeș-Bolyai", Facultatea de Drept și-a amplificat relațiile de colaborare cu universități europene și americane, în cadrul unor programe cu finanțare din partea Uniunii Europene, a Băncii Mondiale și a altor instituții.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe licență

Informații de contact

Lista de comparație