Facultatea de Științe Militare

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Militare gestionează programe de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă dobândesc competenţe profesionale specifice ofiţerilor de comandă din următoarele arme/specialităţi militare: Infanterie, Vânători de munte, Cercetare, Poliţie militară, Paraşutişti, Artilerie şi rachete, Tancuri, Auto, Geniu, Apărare CBRN, Informaţii pentru apărare.

Absolvenţii studiilor universitare de masterat şi postuniversitare dobândesc competenţe profesionale din aria ocupaţională a specialiştilor militari şi civili din diferite domenii de activitate.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în domenii de interes pentru Armata României şi Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu“.

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

  • conducator/lider militar;
  • luptator ;
  • specialist militar;
  • educator;
  • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Informații de contact

Lista de comparație