Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Este una dintre cele mai moderne și dinamice facultăți ale Universității "Babeș-Bolyai". Pregătirea în probleme de mediu a tinerilor – la nivel de colegiu, licență, masterat și doctorat – se realizează în cele mai noi, atractive și în același timp căutate dintre specializări, și beneficiind de condiții de studiu dintre cele mai moderne. Pe parcursul studiilor oferta de cursuri vizează atât asigurarea cunoașterii, la un nivel profesional foarte înalt, a disciplinelor fundamentale, cât și a unor grupuri de discipline – oferite în sistemul coșurilor de cursuri opționale – care dau fiecărui absolvent posibilitatea personalizării specializării pe care o dobândește.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Informații de contact

Lista de comparație