Facultatea de Silvicultură

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Silvicultura din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" si-a conturat misiunea proprie si obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca in concordanta cu misiunea si obiectivele generale ale universitatii, cu necesitatile actuale si perspectivele de gospodarire a fondului forestier, bazandu-se pe traditia europeana a invatamantului silvic superior bucovinean. Componentele principale ale activitatii Facultatii de Silvicultura sunt invatamantul si cercetarea stiintifica in domeniul forestier. Facultatea isi indeplineste misiunea sa prin perfectionarea continua a studentilor in spiritul progresului cunoasterii si al educatiei permanente, participarea activa la viata stiintifica si culturala universala, dar si prin dezvoltarea in interiorul sau a unei puternice echipe de cercetare, care sa participe la realizarea unor proiecte stiintifice de anvergura si la diversificarea ofertei de studii, in corelatie cu cerintele pietei muncii. Facultatea de Silvicultura din Suceava pregateste ingineri silvici cu profil complex pentru activitatile de cultura a padurilor, exploatarea si transportul masei lemnoase, industrializarea primara si valorificarea lemnului. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Informații de contact

Lista de comparație