Facultatea de Litere

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Litere din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii cu profil filologic din România, cu o tradiţie de peste cincizeci de ani în organizarea programelor de studii universitare.

În cadrul Facultăţii de Litere au fost acreditate şi sunt organizate în prezent şapte programe de licenţă, cinci programe de masterat şi studii de doctorat.

Activitatea didactică este susţinută de cincizeci de cadre didactice, respectiv şapte profesori, şaptesprezece conferenţiari, şaisprezece lectori şi zece asistenţi, titulari ai Facultăţii de Litere care deţin titlul de doctor sau sunt în stagiu doctoral. Acestora li se adaugă numeroşi profesori şi cercetători, din ţară şi din străinătate.

În conformitate cu strategia de cercetare asumată la nivelul facultăţii, activitatea de cercetare se realizează atât individual, cât şi în cadrul a trei centre de cercetare aferente echipelor de cercetare din cadrul facultăţii şi se concretizează prin participarea în proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, publicarea de monografii şi reviste ştiinţifice, organizarea de colocvii ştiinţifice şi ateliere de cercetare. Studenţii sunt, de asemenea, cooptaţi în activitatea de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare şi al manifestărilor ştiinţifice.

Activitatea de internaţionalizare a Facultăţii de Litere s-a intensificat în ultimii ani. Astfel,  numărul studenţilor  care au efectuat mobilităţi de studiu sau practică în străinătate, în baza acordurilor bilaterale Erasmus existente între Facultatea de Litere şi universităţi din străinătate, a  crescut în mod constant. Totodată, este în continuă creştere numărul studenţilor străini care au ales să urmeze un program de studiu în cadrul Facultăţii de Litere.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Informații de contact

Lista de comparație