Descriere

Facultatea de Medicină din Timişoara are ca obiectiv major integrarea învăţământului medical în sistemul european, în ideea creării Spaţiului European al Educaţiei Academice. Formarea universitară de bază în domeniul medical urmăreşte:

1. Promovarea unui învăţământ medical de calitate centrat pe student adaptat modelului european de standarde bazat pe CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI PRACTICE, APTITUDINI.

2. Asigurarea valorii profesionale şi a competitivităţii propriilor absolvenţi conform descriptorilor competenţelor profesionale şi transversale din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medical, programul de studiu MEDICINĂ.

3. Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi clinice, cu aplicaţii practice în înţelegerea şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, pentru clasificarea universităţii în categoria A de excelenţă.

4. Extinderea şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, prin realizarea de acorduri de colaborare efectivă, schimburi de experienţă şi mobilităţi cu instituţii academice şi companii interesate din UE şi din lume.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Informații de contact

Lista de comparație