Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe şi Litere are un caracter complex, alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns legată de situaţia şi cerinţele economice din România de azi. Studenţii şi cadrele didactice beneficiază în timp real de ultimele noutăţi economice, sociale, ştiinţifice şi didactice. Prin existenţa Centrului de comunicaţii RoEduNet (Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al lumii moderne. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Litere este de a pregăti specialişti cu o paletă largă de cunoştinţe generale şi ştiinţifice. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale. Prin modul de organizare, prin calitatea actului educaţional şi ştiinţific, Facultatea de Ştiinţe şi Litere este o componentă importantă a “societăţii educaţionale” româneşti.

Studenți înmatriculați licență: 724

Studenți înmatriculați master: 255

Cadre didactice: 41

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Informații de contact

Lista de comparație