Facultatea de Inginerie

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Inginerie este componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, parte a sistemului educaţional naţional din România. În Tîrgu-Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de peste 50 de ani. Membrii corpului profesoral şi ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă cunoştinţe de actualitate - teoretice şi practice de specialitate - în şapte domenii şi şapte specializări inginereşti de vârf. Specializările inginereşti în care sunt pregătiţi studenţii Facultăţii de Inginerie îşi găsesc corespondent şi compatibilitate cu specializările recunoscute pe plan european.

Studenți înmatriculați licență: 800

Studenți înmatriculați master: 243

Cadre didactice: 39

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 26

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Informații de contact

Lista de comparație