Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este parte importantă a Universităţii „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, fiind una dintre cele mai dinamice şi mai tinere facultăţi, înfiinţată în anul 2014. Facultatea de ştiinţe Exacte şi Inginereşti are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea, având peste 500 de studenţi cu frecventă la zi care beneficiază de competenţele profesionale ale corpului didactic profesoral, corpul didactic profesoral care totalizează un număr de 39 de cadre didactice universitare, la care se adaugă cadre didactice auxiliare. Activităţile educaţionale şi de cercetare sunt gestionate de Departamentul de ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi Centrul de Relaţii cu Mediul de Afaceri. Misiunea facultăţii este de a forma specialişti în domeniul informaticii, ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor, ingineriei geodezice şi ingineriei mediului, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficienţă şi utilitate între procesul educaţional şi piaţa muncii.

Cadre didactice: 39

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Informații de contact

Lista de comparație