Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Oferta pe care o facem pentru cei care doresc să parcurgă frumoșii ani ai studenției la facultatea noastră, se bazează pe tradiție în trecut, competență în prezent și încredere în viitorul domeniului pe care îl onorăm: Știința Sportului și Educației Fizice. Vorbim de tradiție pentru că în cele patru decenii de existență, absolvenții Faculății de Educație Fizică și Sport s-au integrat cu eficiență în lumea competitivă a domeniului și ne-au onorat cu rezultatele lor, în țară și peste hotare.

Studenții se pot integra în structurile sportive de performanță ale C.S.”Universitatea” sau în alte cluburi clujene, unde-și pot desăvârși măiestria sportivă și pot obține performanțele dorite. Desfășurată în cea mai mare parte în ambientul natural generos al Parcului Sportiv Universitar „Dr.Iuliu Hațieganu”, viața studenților este stimulată de programe și oferte de activități sportive care se desfășoară pe stadionul de atletism, terenurile de tenis, fotbal, baschet, street-ball, handbal si beach-volley sau în sălile de fitness. Vecinătatea Bazinului de înot și a Sălii Sporturilor „Horea Demian”, care găzduiește activitatea echipelor de performanța ale facultății, completează tabloul, realizând un cadru perfect adecvat domeniului de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.191

Studenți înmatriculați master: 256

Cadre didactice: 43

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 33

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 81%

Procent continuare studii: 45%

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Informații de contact

Lista de comparație