Facultatea de Drept

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Misiunea Facultăţii de Drept este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul ştiinţelor juridice, de a asigura formarea continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul juridic, asigurând calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia, precum şi de a furniza cunoştinţe şi servicii pentru societate. În acest sens, Facultatea de Drept asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate necesare asigurării competitivităţii în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona.

Studenți înmatriculați licență: 1.197

Studenți înmatriculați master: 390

Cadre didactice: 35

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 45

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe licență

Informații de contact

Lista de comparație