Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie și Științele Educației promovează un sistem educațional de excelență, centrat pe student, ghidat de standardele educaționale actuale și racordat permanent cerințelor de pe piața muncii. Valorile care ne animă demersul sunt respectul, onestitatea, competența, transparența și angajamentul față de clienții noștri.

Facultatea are misiunea de a produce cunoștinte prin activități de cercetare, de a forma specialiști performanți în domeniul psihologiei și al științelor educației care să își dezvolte și aplice cunoștințele într-un demers etic și științific. De asemenea, facultatea asigură pregătirea inițială a tuturor categoriilor de aspiranți la cariera didactică și formarea continuă a profesioniștilor din învățământ.

Studenți înmatriculați licență: 1.212

Studenți înmatriculați master: 498

Cadre didactice: 29

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Informații de contact

Lista de comparație